NYT FRA SIMESTED Å – AF LARS HANSEN

183

NYT FRA SIMESTED Å

Når de store majfluer er på farten, så bliver man næsten nødt til at nappe det lette grej og trille en tur til åen. Det var jo ikke ligefrem nemt at overtale sig selv, men det skal jo gøres.
Og der er virkelig ved at være gang i de rødplettede nu. Fik lov til at hilse på nogle håndfulde, der varierede fra at være på størrelse med fluen og op til omkring 30 cm … men det var mental hygge på den store klinge. Det gamle musvågepar kredsede over ådalen, hejren nappede småfisk i et af tilløbene, og i skumringen kom adskillige, massive kiler af gæs på træk gakkende hen over den store skærm.
Og ud over en smadderhyggelig fødselsdag på Djursland, hvad har weekenden så ellers kunnet diske op med … ja, skovduerne er f.eks. gået i gang med at slæbe kviste sammen i en af de høje graner for at sætte årets andet kuld til verden. Solsortene havde ikke held i første omgang. Reden hang så skævt, så alle ungerne var trillet ud, og det opdagede jeg så sent, at enhver form for nødhjælp var nyttesløs. Men hun får jo ikke fred af den grund, vel? Knejten er over hende på ny, og når det nu skal være på den måde, kan man vel lige så godt få bygget en ny hule, synes hun at tænke. Denne gang blev det i hækken, som de plejer, og indtil videre ser projektet mere lovende ud.
Svirrefluerne har kronede tider i disse solskinsdage, og ved den lille dam i plantagen er der også kommet gang i vandnymferne, de fireplettede libeller og hedelibellerne. De lille kærguldsmede var også på vingerne til morgen, og de nyder, hvad tilværelsen har at byde på fra den gode ende. Skovsangerhunnen er gemt godt af vejen nu, men hannen synger uden pause med sin karakteristiske stemme. Flyver fra sangpost til sangpost i det samme, lille område og giver lyd til det meste. Stemmen bliver mange steder sammenlignet med en mønt, der snurrer hurtigt rundt på en marmorplade, og det er ikke det halve løwn’. Og så er den lille fætter oven i købet så fin at betragte, at det godt kan være lidt svært at løsrive sig og komme videre …
Fik også lov til at hilse på egernet i dag. Jeg har en fornemmelse af, at der svundet noget i bestanden, og det kan man jo kun ærgre sig over … eller man kan selvfølgelig også vælge at glæde sig over, at man stadigvæk møder dem. Det er jo god underholdning, når de suser nysgerrigt op og ned ad stammerne, så man ind imellem skulle tro, at tyngdeloven var sat ud af kraft.

Herunder kan du se nogle flotte billeder som lars har taget fra igår.

NYT FRA SIMESTED Å

NYT FRA SIMESTED Å

NYT FRA SIMESTED Å

NYT FRA SIMESTED Å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

NYT FRA SIMESTED Å