Nyt om Skjern å fra Claus Skeldal

348

Nyt om Skjern å fra Claus Skeldal

Der er rigtig kommet gang i Skjern å, efter den har været nedlukket pga. for høj vandtemperatur. Det er dejligt at følge de mange der har haft lykke ude i den dejlige eng, hvor koen går og tygger drøv, og fuglene lystigt synger. Det er bare herligt at gå og opleve mens man går og fiske efter den stærke laks.

Grilsen er kommet i et stort antal, så der er mange laks i åen lige nu, og der er ikke mange fisker ved åen pt. Så du vil opleve rigtig god plads, og Claus Skeldal anbefaler stykkerne fra Gjalbæk bro og ud ad mod Kolbøl.  Hvilken line skal du så gå med lige nu, og her anbefaler Claus at man bruger F-3-4/5.

I takt med at grilsen er ankommet til åen er gennemsnits vægten helt naturligt faldet, men synes nu den fortsat er vældig fin. Hanlaksen ligger på 5,67 kg og hunlaksen er på 6,45 kg, og der er nu totalt fanget 1177 laks. Skjern å´s havørred har i nogle år været presset og i år er der indtil nu fanget 404 stk. De har nogle rigtig fine gennemsnit på konditions faktoren, idet hanhavørreden ligger på 1,4 og hunhavørreden ligger på 1,7.

Mangler du overnatning til en af dine turer i år eller næste år ved Skjern å, så kan Afiskeri.dk varmt anbefale Inge Andersen i Borris, Tarm Camping, Skjern å Camping samt Zpey lodgen tæt ved Albæk bro. Alle 4 steder er der rigtig gode forhold, for dig som vil overnatte hos dem.

Rigtig mange har som sagt fået laks på land, og en af de flittige ved åen er Per Gylling, som de sidste to dage har fået 2 stk hver dag. Super flot og stort tillykke herfra, og vi kan desværre ikke vise nogle billeder, da de ikke er blevet gode.

Brian Møllerskov fra Fc Spinner var igår ved åen også , og han kunne efter en fin fight lande sin 5 laks i år. 85 cm målte den utrolig flotte laks, som du kan se herunder. Stort tillykke Brian.

Husk at du kan købe de meget velfangende Skjern å  Fc Spinner i Laksens hus og Korsholm, samt også hos Lystfisk.dk.

Nyt om Skjern å fra Claus Skeldal

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round

Nyt om Skjern å fra Claus Skeldal

Tidligere artikelNYT FRA DEN DEJLIGE MANDALSELV
Næste artikelCLAUS SKELDAL SLÅR TIL VED SKJERN Å