Nyt fra VIDÅ d.11-06-20

161

Nyt fra VIDÅ d.11-06-20

På Tønder-egnen er der faldet omkring 40 mm nedbør over den sidste uge, og
det har bragt nogle pæne fangster for dagen. De tørre jorder har dog opsuget
den største mængde regn, så nogen særlig vandstandsstigning i åerne har der
ikke været tale om. Der er relativt lavvandet, og da vandet også er blevet
lunere, skal der slides for at få en fisk i hugget.
Den 28. maj fangede Christoffer Friedemann på flue en laks på 93 cm, som
blev genudsat, da han i forvejen havde hjemtaget en laks på 95 cm.
Yderligere har Nead Dedusic genudsat en laks på 80 cm, der blev fanget på
orm.
Der er andre fiskearter end laks i Vidåsystemet, og det beviste en junior d.
6/6, da han bragte en flot gedde på 100 cm og 7 kg til indvejning.
Betydeligt større gedder er dog fanget af bådklubbens medlemmer, som
overvejende fisker i Magisterkogen.

Foreningens formand Torben Kjær var ude med snøren d. 7/6. Dette resulterede
i en flot laks på 81 cm og 5 kg. Fisken blev fanget på en spinner.

Sportsfiskerforeningen Vidå har en hel del tyske medlemmer, og de er sikkert
glade over tilladelsen til kunne krydse grænsen fra mandag d. 15/6 for igen
at kunne fiske i Danmark. Både kysten og åløbene lokker med skønne
oplevelser.

KNÆK OG BRÆK – JENS CHR. LUND

 

Nyt fra VIDÅ d.11-06-20

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Nyt fra VIDÅ d.11-06-20

Tidligere artikelOpdatering fra Mandalselven d.11-6-2020
Næste artikelGUDENÅ OPDATERING FRA HENRIK GYÖRKÖKS