Nyt om forholdene ved Varde Å

117

Nyt om forholdene ved Varde Å

Der er sket meget siden sidst ved Varde Å, man må ikke hjemtage flere laks fra zone 1 og 2. Men der er fortsat mulighed for at hjemtage laks under 76 cm i zone 3,4 og 5.

Med 18 dage tilbage af sæsonen er der stadigvæk god mulighed for at komme til åen, og i hverdagene er der god plads. Dog ser det anderledes ud i weekenderne, hvor der er mange flere ved åen. Men nu hvor der er efterårsferie kan der være flere ved åen i hverdagene.

I zone 1 er den noget rød i sigtbarheden, men opstrøms er den klar nok.

D.1/10 havde man i Varde å Sportsfiskerforening fedtfinne klipning af 1/2 års havørreder, og det drejede sig om hele 30.000. Disse bliver udsat d.25-31 okt.

Når vi nu er ved det om havørrederne i Varde å så er der indtil nu i 2020 fanget 549 som snart er det højeste siden 2009, hvor ialt blev fanget 557. Det er meget positivt hvad angår havørred i Varde å, og af de 549 er 192 af dem hjemtaget.

Flot havørred på 81 cm og 6,5 kg som Henrik Sparholt fangede d.9/10.

Lars Ager som er en flittig fisker ved Varde å, var ved åen i fredags og det blev til en laks på 92 cm og en havørred på 60 cm.

Stort tillykke til Lars og Henrik med deres fangster.

KNÆK OG BRÆK VED VARDE Å

 

 

Nyt om forholdene ved Varde Å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

Nyt om forholdene ved Varde Å