Nyt om Lilleåen og Gudenåen – Af Peter Fosgerau

121

Nyt om Lilleåen og Gudenåen

Regnen har i østjylland har givet skub i fiskeriet ved Gudenåen, men det gør også at åen bliver grumset nogle dage.

Pt. er situationen at det er blandet med grumset vand, forstået på den måde at ovenfor Lilleåen er åen klar. Men nedstrøms er det kaffe med fløde.

I Lilleåen grumser den hurtigt til ved regn mængder som disse vi har oplevet, men klarer hurtigt op igen, hvor det tager et par dage. Det er en rigtig “flom-Å”. Michael havde selv den fornøjelse at fiske ved den i sidste uge, og det var en meget tilfreds og glad Chefredaktør efter mødet med Lilleåen. Utrolig spændende stykker der blev fisket, og guidning på hvordan de skulle fiskes af Anders og Rene.

Der kommer noget regn i nat men så skulle der ikke komme vand fra oven, så søndag og begyndelsen af næste uge tegner godt for fiskeriet ved begge åer.

Herunder kan du nyde nogle af de nyeste fangst billeder og stort tillykke herfra til dem alle.

Gul zone der gav en Laks på 6,300 kg og 88 cm til Ole Knudsen
Rød zone Gudenåen en Laks på 4,710 kg og 80 cm til Edmund Eriksen
Camping Stykket en Laks på 5,030 kg og 82 cm til Stig Asferg
Rød zone Gudenåen en Laks på 4,540 kg og 81 cm til Christian Hagensen
Grøn zone en Laks på 4,150 kg og 79 cm til Afiskeri.dk´s gudenå lokalreporter Peter Fosgerau

 

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Nyt om Lilleåen og Gudenåen