NYT OM OKTOBER MÅNED VED VIDÅ

90

NYT OM OKTOBER MÅNED VED VIDÅ

De sidste 10 dage af fiskesæsonen i Vidåen med tilløb fik traditionen tro et meget positivt forløb. Vidåen er kendt for en sen opgang af laksefisk, og oktober 2020 bekræftede denne tendens. I alt blev der i årets sidste fiskemåned  fanget 32 laks, heraf 17 i de sidste 10 dage af sæsonen. De fleste laks er blevet genudsat, men da begge kvoter har været åbne hele tiden, har det været muligt at hjemtage sin fisk. Peter Kjærulf har uden tvivl været en glad mand, da han på årets sidste fiskedag kunne hjemtage en laks på 93 cm og 8 kg. Fisken blev taget på spinner i Arnå.

I alt er der i den forløbne sæson fanget 73 laks i vidåsystemet, hvilket er nogenlunde på niveau med sidste år.

Tallet for havørreder er noget mindre end laksefangsterne. 22 stk er hjemtaget, mens 6 er genudsat.

I naboåen Brede å er der fanget over 200 havørreder, altså langt flere end i Vidåen. Vidåen er dog et langt større åsystem med flere forgreninger end Brede å, hvor fiskene står tættere. Yderligere har Vidåens laksefisk store problemer med sælbanker uden for slusen samt Magisterkogens bredninger, hvor store rovfisk i form af gedder og sandart lurer på de optrækkende fisk og udtrækkende smolt i forårsmånederne.

Trods dette er Vidåen med tilløb altid et besøg værd. Der er gode muligheder for naturoplevelser både ved vandene og i luften. Der er bestemt også gode muligheder for at fange en flot fisk, idet der hvert år fanges både laks og gedder over 10 kg.

Jens Chr. Lund
Afiskeri.dk´s lokalreporter ved Vidå

 

NYT OM OKTOBER MÅNED VED VIDÅ

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

NYT OM OKTOBER MÅNED VED VIDÅ

Tidligere artikelSÆSONEN 2020 VED SKJERN Å
Næste artikel5 FAST TO JAN ERIK GRANBO