Opdatering fra Simested Å – august 2019 – Skrevet af Lars Hansen

101

Opdatering fra Simested Å – august 2019

Sæsonen har været lidt svingende, men den seneste tids kraftige regn har
sendt friske fisk op i åen, så lige nu er der al mulig grund til at tage ud og lufte
kulfiberen.

I forsommeren var der nogle massive majflueklækninger, og til stor glæde for
alle med hang til det lette fiskeri efter de rødplettede, er bestanden af disse
rigtig god i åen. Der var ringende fisk overalt, og selvom der godt kan være
lidt afstand mellem de større fisk, er det langtfra umuligt at finde dem. Og så
kan man jo også være så heldig, som Ronnie var på årets første sommerdag,
da han overlistede en blank opgangsfisk på 2.4 kg på det lette grej. En uge
senere fangede Gert Kristensen en bamse på 5,7 kg.

Der er forlydende om rigtig mange fisk på 50-60 cm, som ikke er meldt ind til
fangstrapporten, men der er heldigvis også kommet rapporter dumpende
undervejs på fisk i 4-5 kg’s klassen.

D. 23. juli fangede Hans Eriksen sæsonens hidtil største fisk, da han landede
en rigtig fin bamse på hele 9,2 kg. Det var en af dem, der uvægerlig trækker
enhver lystfiskers mundvige opad – også hos Hans ;o)

Siden har regnen gjort sit, og der bliver lige nu landet fint med fisk på hele
foreningens strækning af åen. Morten Poulsen har som vanligt taget sin part,
og senest har Reno været afsted på en tur, der gav 3 havørreder op til
halvmeteren i hånden.

Og så bliver der jo altid hvisket om hemmeligheder ude i sommernatten, og
hvis man tror på den slags, så har fiskeriet slet ikke været så ringe endda. Og
de helt store fisk er der også … har jeg hørt – Skrevet af Lars Hansen

 

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Opdatering fra Simested Å – august 2019