Opdatering fra Vidå 26-5-2021

103

Opdatering fra Vidå 26-5-2021

Sjældent har naturen stået så flot og grøn som i disse dage, og det skyldes i høj grad det kølige vejr og de store nedbørsmængder, som i løbet af måneden er faldet over det ganske land. Selv landmændene er nu ved at være trætte af regnen. ”Maj måneds kulde giver lader fulde” siger et gammelt ord, men varme og lys fra solen skal der jo også til for at få tingene til at gro.

Den megen regn har også sat sit præg på vandløbene, som hele måneden har haft en god vandføring, hvilket har medført en god og stabil opgang af laks. De vestvendte åer beretter alle om gode og stabile fangster, og Vidåen har da også været en del af dette billede. Den store kvote på 35 laks er i skrivende stund ved at være opfisket, og kendetegnende er, at langt de fleste laks har haft en meget fin størrelse. 16 af 26 hjemtagne laks har været på 90 cm eller derover, og i øjeblikket føres årskonkurrencen af Christoph Clausen, som d. 11. maj på flue fangede en laks på 101 cm og 9,4 kg i Grønåen syd for Tønder. Den 16. maj genudsatte Jørn Anton Tygesen en laks på samme længde og en anslået vægt på ca. 10 kg. Allan Larsen fangede den 22. maj en laks på 100 cm og 8 kg.

Kristian Skjoldager med laks på 86 cm og 7 kg fanget i Vidå på spinner d. 16. maj.

Karakteristisk for stort set alle registrerede laks i Vidåen og de andre vestvendte åer er, at forholdet mellem længde og vægt ikke har været helt som normalt. En laks på 100 cm bør veje omkring 10 kg, siger man i lystfiskerkredse, men dette har ikke været tilfældet i år, hvor de fleste laks har været lidt slankere end normalt. Personligt tilskriver jeg dette den kolde vinter i februar, hvor vandet i Nordsøen i en længere periode holdt sig omkring nul grader, og dermed stopper fiskenes fødeoptagelse helt. På min væg i stuen hænger et billede af en laks på 98 cm og 10,2 kg, som jeg fangede i Vidåen i juni 2011. Denne fisk har efter min mening en mere ”normal” vægt i forhold til længden.

Nu hvor maj måned synger på sidste vers, indløber der næsten dagligt rapporter om fangede laks i Vidå/Grønå omkring Tønder. Snart vil den store kvote være opfisket, men det er stadig muligt at hjemtage laks fra den lille kvote (op til 75 cm). På spisebordet er en laks af denne størrelse absolut en delikatesse.

Knæk og bræk
Jens Chr. Lund
Afiskeri.dk´s lokalreporter ved Vidå.

 

Opdatering fra Vidå 26-5-2021

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å, Vidå og Brede å

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å, Vidå and Brede å

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Opdatering fra Vidå 26-5-2021

Tidligere artikelOpdatering om Gudenåen – af Henrik Györkös
Næste artikelOPTAKT TIL SÆSONEN 2021 VED MANDALSELVEN