OPDATERING OM GUDENÅEN 29.3.2020 – AF HENRIK GYÖRKÖS

123
OPDATERING OM GUDENÅEN 29.3.2020
Marts måned ved Gudenåen
Som de fleste nok ved, var sæson starten ved Gudenåen præget af enorm høj vandstand og meget svære forhold langs åen. Næsten uafbrudt regn siden December måned gjorde, at Gudenåen steg til langt over sine bredder. Store oversvømmelser i byer og på landet gjorde, at Gudenåen igen kom på den politiske dagsorden.
Det bliver spændende af følge denne udvikling i fremtiden. Dygtige og flittige medfiskere tog dog ud trods de svære forhold og de første sølvblanke laks kom på land oppe på Bjerringbro’s fiskevand.  De første blev allerede landet i slutningen af februar måned , men fangsterne er tiltaget i løbet af marts måned.
Midt Marts kom der rigtig forår i luft, med høj sol og ingen vind. Sammenholdt med at Danmark lukkede ned pga Corona virusen, kom der virkelig mange fiskere til åen. Det har resulteret i mange rigtig flotte forårs laks, men også trængsel langs åen. Formanden for Bjerringbro har midlertidigt lukket ned for gæstekort og dagkort salget pga det enorme fisketryk. Husk nu at vise hensyn til hinanden og overhold foreningernes regler om parkering o.l. Vi venter lidt med spænding om Langå SF ikke også følger trop med dette tiltag men vi må se hvad fremtiden bringer.
Mit eget fiskeri har været meget begrænset pga mit job i ambulancetjenesten, vi har jo lidt travlt med en “lille” virus der findes blandt den danske befolkning : ) Jeg har været afsted 5-6 gange af et par timers varighed og har også haft mine unger med ud så de kunne komme lidt væk fra hjemmets 4 vægge og lektielæsningen. Jeg har endnu ikke haft held i sprøjten, men er dog fortrøstningsfuld og tænker at vi nok skal få støvet en enkelt eller to op de kommende måneder.
Jeg håber at April måned langs Gudenåen bliver endnu bedere end Marts.
Knæk og bræk derude , pas på hinanden langs åen
Henrik Györkös

OPDATERING OM GUDENÅEN 29.3.2020

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

OPDATERING OM GUDENÅEN 29.3.2020