Opdatering om Gudenåen d.30.04.21

275

Opdatering om Gudenåen d.30.04.21

Så er vi nået til den sidste dag i April måned og der er ikke meget opløftende at berette fra Gudenåen. April plejer at være top måneden, men i år har den været helt ekseptionel ringe. 13 laks er der fanget i hele April og kun 32 i alt i hele sæsonen. Det gør det til den absolut ringeste sæsonstart jeg har oplevet ved Gudenåen siden 2009. Hvad der gør at laksene mangler kan der være mange teorier om og jeg skal ikke gøre mig klog på hvorfor de mangler i åen. For der bliver jo fanget rigtig pænt med fisk i de vestvendte åer, selv om de også har lav vandstand. Er det den enorme mængde af gedder der æder alt vores smolt, eller er det skarven i Randers havn der gør kål på den små fisk ved jeg ikke.
Men de forsvinder men hvor hen? Gudenåen fiskede rigtig godt i 2017-2019 pga dobbelt udsætninger, men allerede sidste år så vi en halvering i fangsterne og sker det igen i år kan vi se frem til en fangst på omkring 250 laks. Hvis det sker tænker jeg at foreningerne langs Gudenåen skal til at se sig selv lidt i spejlet og så skal man finde ud af hvad man vil med Gudenåen. Skal Danmarks længst å være et lakse/havørred vand eller et gedde vand det bliver det store spørgsmål.
Opdatering om Gudenåen d.30.04.21
Stor Laks på 12,940 kg og 109 cm til Poul Møller Bjerringbro Fanget på Rig i zone 2 Tillykke.

Nå, men vi skal finde de lyspunkter der er og heldigvis har fuldmånen og vejrskiftet bragt lidt fisk i åen. Der er landet lidt mellem laks på Langås vand de sidste par dage og Poul Møller fik en super flot laks i dag på 109 cm og 12,94 kg i zone 2

Vi håber at Maj måned kan bringe en god og stabil opgang af mellem laks inden varmen sætter en stopper for fiskeriet. Herunder et par flere fangst billeder fra idag.
knæk og bræk derude
Henrik Györkös
Opdatering om Gudenåen d.30.04.21
Fra Grå zone i Gudenåen en Laks på 5,830 kg og 86 cm til Kaj Bork Nielsen Vojens Fanget på Spinner Tillykke.
Opdatering om Gudenåen d.30.04.21
Gul zone igen en Laks på, 6,580 kg og 88 cm fanget på Spinner. Til Ole Knudsen Langå Tillykke.

 

Opdatering om Gudenåen d.30.04.21

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å, Vidå og Brede å

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å, Vidå and Brede å

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Opdatering om Gudenåen d.30.04.21

Tidligere artikelNy flot laks fra Vidå d.25-4-21
Næste artikelBLUE CADDY SPEY – MONTH FLY MAY 2021