Opdatering om Mandalselven d.9-6-20

  228

  Opdatering om Mandalselven d.9-6-20

  Det var helt rigtigt set at det var Åseral magasinerne som lukkede vand ud, og gav den voldsomme vandstigning i weekenden. Kombineret med smelte vand var det årsagen, som jeg har fået bekræftet af en pålidelig kilde, som får sådan informationer. Som den har faldet de sidste par dage, vil jeg tro at inden midnat er den under 100 kubik. Hvis der vil og mærket ikke bliver lukket mere vand ud fra Åseral. For Håverstad ligger fortsat næsten 4 gang så højt, som den plejer at gøre. Men jeg følger det tæt og holder mig opdateret ved dem jeg får mine informationer fra.

  Hertil aften er der fanget 79 laks, og vær at bemærke er at der er kommet laks på land i sone 4, og har fået at vide at de allerede nu står helt oppe ved Bjelland. Derfor er det meget aktuelt at jeg kan give svar på flere der har spurgt mig, om gode fiskepladser i det gamle sone 4. Her vil jeg anbefale Trygsland, Rysesteinen, Sanøye og Grovann, men jeg synes de fisker bedst ved 60 kubik. Går Bjelland med 80 kubik vil jeg klart fiske oppe ved kavfossen nedstrøms og Laksekjærfossen, for på den vandføring er det to super fantastiske pladser man må give sig selv at prøve. Pt. går Bjelland med 101 kubik, så det er muligt lige nu, men tjek mankalk hvis du ønsker at fiske i sone 4. For ellers kan det godt være spild af god fisketid, hvis den ikke går med den fine vandføring.

  Igår aftes blev der set springende laks i den sidste del af Fløyderholmen, og det er rigtig gode tegn, som man bør udnytte hvis man har kort til sone 3.

  Herunder nogle friske fangstbilleder fra weekenden.Stort tillykke til den alle med de fine fangster.

   

  Opdatering om Mandalselven d.9-6-20

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

  Opdatering om Mandalselven d.9-6-20

  Tidligere artikelÅLEN – PIKEFLY
  Næste artikelPer Gylling slår til ved Skjern å igen