Opsummering på sæsonen ved Vidå 2018

83

Med udgangen af oktober sluttede fiskesæsonen i de vestjyske åløb, og dermed kan der gøres status over den forløbne fiskesæson.

Den ekstremt varme sommer satte overalt sit præg på fiskevandene, hvor fiskeriet i lange perioder gik fuldstændig i stå. Med efterårets komme faldt vandtemperaturen til et passende niveau, og periodevise regnskyl satte  gang i opgangsfiskene. September og også oktober blev dog begge relativt tørre, og vandstanden i Vidåen med tilløb er stadig et godt stykke under normalen for denne årstid.

I forhold til de tidligere måneder blev oktober måneds fangster i vidåsystemet ganske gode. I alt l0 laks er registreret med de største på 5,6 kg og 6 kg. Seks laks er hjemtaget, da laksekvoten ved månedens slutning ikke var opfisket. I alt er der i 2018 registreret 32 laks og 11 havørreder, hvilket er væsentligt under sidste års fangster på 144 laks og 38 havørreder.

Der er dog ingen grund til panik. Der er ingen tvivl om, at hovedårsagen til de ringe fangster i 2018 må tilskrives den varme sommer. Adskillige døde laks er hen over sommeren set drivende i Vidåen, hvilket må tilskrives det (alt) for varme vand, hvor laksefiskene gispede efter vejret. Helt modsatte var forholdene i 2017, hvor rigelige regnmængder og ”normale” temperaturer resulterede i rigtig gode fangster. Hvis vejret i 2019 ellers arter sig nogenlunde normalt, vil vi kunne se frem til et fiskeår med fangster, som ligger væsentligt over dette års fangster.

I de kommende weekender går foreningens vandplejeudvalg i gang med elfiskeriet efter havørreder, som transporteres til Hellevad Mølle dambrug, hvor fiskene stryges for rogn og sæd og derefter genudsættes i vandløbene. Dette elfiskeri giver altid et godt billede af fiskebestanden og følges derfor opmærksomt af foreningens medlemmer.

Nu står en række vintermåneder for døren, og fiskegrejet kan holde en tiltrængt pause. På kysten er der dog stadig mulighed for at fange en ørred eller to, men ellers må man som lystfisker væbne sig med tålmodighed til næste år, som forhåbentlig igen bringer flex på klingen.

Herunder kan du se et flot fangst billed af Jens Chr. Lund´s svoger som han fangede i oktober , den vejede 4.1 kg. Samt et par billeder fra sæsonen.