OPTÆLLING AF GYDEBANKER VED SIMESTED Å

123

Jeg har fået lov at bringe denne artikel, som tidligere lokalreporter ved Simested å Lars Hansen har skrevet. Stor tak til Lars.

Lørdag d. 9. januar blev dagen, hvor man kunne være så svineheldig at opleve de danske Jens’er i trøjen … hvis man vel at mærke færdedes et sted langs åen den dag. simested 11 jan - 2021 - Michael Olsen Det var atter blevet tid for vores årlige optælling af gydebanker, og med kommunens billigelse sejlede vi strækningen fra Kirstens Bro og ned til broen i Skinderup.

Dagens resultat blev lige nøjagtig 100 banker optalt, og sammenholdt med de 72 banker, vi optalte i januar måned 2019 på den samme strækning, var det jo slet ikke så slemt, som vi nok havde frygtet på forhånd … selvom det endnu er et stykke fra tidligere tiders aktiviteter på grusdyngerne i åens hovedløb.

simested 11 jan - 2021 - Michael Olsen -004Det var positivt at konstatere, at der har været fisk på leg på det grus, der gemte sig under grøde-øen i Frydenlund, som vi på Jens Fiskers opfordring fik ryddet og fritlagt under vores lille projekt i samarbejde med gutterne fra Aalestrup Naturefterskole. Endvidere var det også fint at konstatere, at der havde været aktivitet på begge de nye grusudlægninger i Skinderup.

Og så var det jo en herlig dag at være ude i, vejret var mildt, der var ingen vind, der var masser af råvildt i engene, der var adskillige flokke af de herlige krikænder, som havde fundet fred i ådalen, der var rastende spurvehøg og jagende musvåger, vi hilste på vandstæren, og så var der gedigen frokosthygge med indbygget corona-sikring under Egebroen. Det var faktisk en helt fin dag

simested 11 jan - 2021 - Michael Olsen -004

OPTÆLLING AF GYDEBANKER VED SIMESTED Å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

OPTÆLLING AF GYDEBANKER VED SIMESTED Å