Optakt til Kristi himmelfarts ferien ved Skjern å 2024

1

Optakt til Kristi himmelfarts ferien ved Skjern å 2024

Med Maj´s ankomst og en Kristi himmelfarts ferie lige om hjørnet, bliver der nok godt med laksefisker ved den smukke Skjern å.

Åen er steget en smule og der meldes om rigtig gode forhold ved åen, idet åen er fin klar, og det bliver spændende og se om der ankommer friske fisk til åen. For så bliver der virkelig gang i den langs Skjern å.

Pt. er der blevet fanget 63 laks ved Skjern å, og det selvfølgelig langt fra tidligere, men som tidligere skrevet har der været en årsag. Igår blev der opstrøms jernbanebroen i Vorgod å fanget en laks på 12.2 kg og 105 cm af Hans Jørgen Dahl. I tillæg kan det siges at den havde en kondi på 1.05, og der skal herfra lyde et stort tillykke med fangsten.

På lørdag er Laksens hus vært for et flot arrangement i Laksens tegn, som helt sikkert kommer til at trække mange til. Der er en masse fine ting der sker i løbet af dagen, og der kan nok også gøres en god handel der. Se mere på Laksens hus fb.

Claus Skeldal anbefaler følgende setup . S2/s3 og så en synke 5 tip, og hvilke fluer skal man så gå med nu, er hans valg brunlige fluer med den klarhed vandet har. Så du kan godt pakke de hidsige farvede fluer væk, dem får du ikke brug for mere før evt. til efteråret. Forholdende er som sagt rigtig gode nu, det eneste der mangler er laks. For dem der er i åen er spredt ud over åen, og gået højt op i systemet.

Knæk & Bræk til alle der skal fiske i Kristi himmelfarts ferien fra :

Claus Skeldal & Michael Olsen

 

Optakt til Kristi himmelfarts ferien ved Skjern å 2024

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Optakt til Kristi himmelfarts ferien ved Skjern å 2024

Tidligere artikelStorå opdatering om April 2024