Optakt til sæson 2021 ved Skjern å

242

Optakt til sæson 2021 ved Skjern å

Hvor denne vinter da været lang, for der har ikke været noget at samles om i foreningerne på grund af forsamlings forbud. Men nu står vi der næste, og Fredag skydes endnu en sæson i gang ved Skjern å.

Vinter har budt på lidt andet vejr end vi har været haft de senere år, og det giver en lidt anden start end sidste år. Det kolde vand og vejr har gjort at der man alt sandsynlighed ikke vil være ankommet den samme mængde laks.

I denne uge er der målt 5.5 grad i vandtemperatur og 5 grader på 60 cm dybde. Weekendens nedbør har givet en lille smule vandstigning længere oppe i systemet, men den vil helt sikkert falde. I forhold til sidste år ligger vandstanden, mens denne artikel skrives ca 60 cm under hvad den var på samme tid sidste år. Kombineret med den lave vandtemperatur skal man helt sikkert til premieren hente dem helt nede i kælderen.

Lokalreporter ved Afiskeri.dk – Claus Skeldal at starte med hybrid FS3-4-6,da den skal ned da vandet er meget koldt , og en flue med tungsten vil heller ikke gøre noget i gul eller rød farve

Der er blevet arbejdet hårdt flere steder langs åen, så man er klar til den kommende premierer. Nye skilte er blevet opsat på Borris Fiskeriforenings fiskevand, med oversigt over de mange fine fiskepladser. Billede kan du se længere ned i denne artikel.

Zpey har knoklet for fuld damp med at renoverer Lodgen samt have endnu en bolig udlejning. Den er blevet utrolig flot og nye billeder vil snart pryde siden om Lodgen her på Skjern å platformen.

Tarm Camping har skiftet navn til Birkholt Camping & Outdoor, og har også været igang med mange spændende projekter for at være klar til at tag imod de mange gæster i 2021.

Skjern Å camping og Inge Andersen står også klar til at byde laksefiskerne velkommen til den nye sæson, med deres gode rammer at overnatte på.

Laksens Hus startede med at have første åbningsdag i mandags, og vi har lovet lige at bringe en vigtig info. omkring fælles årskortet til Borris og Skjernådalens fiskevand. For at du kan få mest muligt fiskevand at bolter dig ved, skal man købe Skjernådalens årskort på nettet, og derefter opgraderer nede i laksens hus til fælleskortet. Ellers får du ikke Omme og Vorgods å´s fiskevand med som Skjernådalens har. Da det fælleskort på nette ikke har dette med.

Så med andre ord Alle langs Skjern å glæder sig til den nye Laksesæson og til igen at kunne huse til mange glade laksefisker fra nær og fjern.

Med det ønskes alle en god sæson, og husk Afiskeri.dk vil dække den massivt , så du ved hvad der sker langs åen.

KNÆK OG BRÆK Claus Skeldal og Michael Olsen

Herunder Billeder Claus Skeldal så flot har været og tag langs den smukke Skjern Å

Albæk

Borriskrog

Gjalbæk

Trampestien ved Gjalbæk

Landevejssvinget

A11

Kyvling

Optakt til sæson 2021 ved Skjern å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Optakt til sæson 2021 ved Skjern å

Tidligere artikelSILVER DOCTOR VARIANT
Næste artikelPremieren ved Skjern Å 16 april- 2021