OPTAKT TIL SÆSONEN 2021 VED MANDALSELVEN

  287

  OPTAKT TIL SÆSONEN 2021 VED MANDALSELVEN

  Så er det lige før det sker om 4,5 timer bliver de første kast udført ud over den smukke Mandalselv. Tiden har været lang siden september for rigtig mange, og ikke mindst dem der havde håbet at de skulle fiske premieren ved elven.

  Men som alle nok ved bliver det en premierer lige som sidste år, altså uden besøg fra udenlandske laksefisker. Dog går der nogle rygter om at den norske regering snart melder noget ud om åbning af de norske grænser. Det helt store spørgsmål er hvem de vil lukke op for yderlig, og hvornår det selvfølgelig gælder fra.

  Den årlige smolt tælling i sone 4, blev i år også med mærkning så man kan se om leddet ved indtaget til Laudal kraftværk har den forventet effekt. Mærkning gik rigtig godt for ialt 160 smolt fik man mærket. Det bliver spændende at se hvad resultater giver af viden om de kære smolt.

  I sone 4 er der allerede nu blevet set laks ved indgangen til Manflåvannet, og det betyder også at laksen har haft gode betingelser for at vandre op i elven i år. Fordi der holder af og fiske i sone 4, er der gode muligheder og jeg tror der nok skal komme en laks tidligt også i år fra Sone 4. Da folk har fundet ud af hvor en fantastisk sone denne er.

  I sone 3 er laksen også blevet set, nogle på gang andre som havde indtaget en af elvens gode standpladser. Jeg ved at der er mange som lige nu sidder og venter kl.24.00, og folk har tændt op i bålet og sidder og hygger. Det er noget helt magisk og fantastisk at sidde og vente på at man må gå igang ved midnat.

  I sone 2 har der lige som i sone 3 været spottet laks på gang og laks der havde stoppet op og fundet en god standplads indtil de bevæger sig videre op igennem elven.

  Forholdene har været gode har været gode i år her i Maj, med vandføringer fra 72 kubik i starten af måneden til at falde ned til 53 kubik, for så at stige lige så stille fra dag til dag og toppe med 110 kubik d. 15 maj. Derfra begyndte den at falde helt ned til 44 kubik d.22 maj. Så fik Norge og en krafttig regnskyld som her i Danmark, og da det toppede lå den og kørte med 221 kubik. Det er efter min smag helt perfekt som bliver der lige skyldet ud, og derefter kommer der godt fiskeri. Hertil aften ligger den og kører med 52 kubik ved Kjølemo og 75 kubik ved Bjellland.

  Det er bare lige i skabet til perfekt premierer fiskeri i sone 4,3 og 2.

  Afiskeri.dk følger selvfølgelig med i hvad der sker ved elven alle tre måneder som tidligere år, så velkommen til endnu en Laksesæson her på Hjemmesiden. Verdens største indholdsside om Mandalselven. Send meget gerne dit fangstbillede til afiskeri@gmail.com, som lover vi det kommer på hjemmesiden, så alle andre kan se dig med din flotte laks.

  Knæk og Bræk til alle der skal fiske til Premieren ved den smukke Mandalselva

  OPTAKT TIL SÆSONEN 2021 VED MANDALSELVEN

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å, Vidå og Brede å

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å, Vidå and Brede å

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

  OPTAKT TIL SÆSONEN 2021 VED MANDALSELVEN

  Tidligere artikelOpdatering fra Vidå 26-5-2021
  Næste artikelHenrik slår til igen ved Gudenåen