Per Gylling slår til ved Skjern å igen

359

Per Gylling slår til ved Skjern å igen

Den store mængde regn der kom i sidste uge, gav nærmest flom ved Skjern å, og inden gik den med en vandstand på 0,7. Den toppede ved 1.10, og ligger hertil aften på ca.0.9. Så det går den rigtige ved med vandstanden.

Claus Skeldal anbefaler at du går med et Skydehoved I/S1/S3 og så en polyleader på S3 eller S4.

Pt. er der ikke mange ved åen, men det ændre sig helt bestemt på Tirsdag, hvor kvote 2 på storlaks åbner, og hvis det går lige som sidste år. Man vil  kunne opleve helt premierer tilstande langs åen.

Laksens Hus har på tirsdag en storfanger sten på højkant til den laksefisker der fanger den største laks inden kl.15, så der er noget at komme efter.

Hertil aften er der fanget 405 laks ved Skjern å, og gennemsnitsvægten holder sig stadigvæk helt vildt flot. Hanlaks 8,3 kg og hunlaks på 7,4 kg, det er bare super flot.

Der er fortsat fanget flest laks på flue, men spinnefiskerne er lige i hældende i denne uge, og var for første gang i år i sidste uge dem der havde fanget flest på spin.

Martin Skelmose fra DCV fik idag endnu en laks og må siges at være brændvarm i år. Stort tillykke herfra til Martin.

Per Gylling fra Zpey var igår ved Skjern å oppe i noget af det smukke øvre af Skjern å, og sidste år var han også afsted kort før Zpey og Afiskeri.dk´s tur til Mandalselven, og da fangede han en fin laks. Det gjorde han også igår , og det blev en monster flot stærk laks der kom i nettet. 102 cm målte den og var bare i en super stærk kondition. Herunder kan du se fangst billedet. Stort tillykke herfra til Per.

Per Gylling slår til ved Skjern å igen

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

Per Gylling slår til ved Skjern å igen

Tidligere artikelOpdatering om Mandalselven d.9-6-20
Næste artikelOpdatering fra Mandalselven d.11-6-2020