POLAR MAGNUS PÅ RØR -STEP BY STEP – KYSTFLUE

658

POLAR MAGNUS PÅ RØR

Min udgave af Polar Magnus på rør, var på Fluebinderiet.dk en flue folk bestilte mange gange. Nu er Fluebinderiet.dk kun en facebook gruppe efter den blevet slået sammen med Afiskeri.dk, som bliver brugt til galleri. Derfor har jeg gentagne gange fået mails, om jeg ikke ville lave en step by step på den, da den har givet mange havørreder til kystfisker. Den udmærker sig perfekt til det såkaldte L-RIG system.

Herunder ligger Step by step billed udgave, men tekst under hvert billed så du kan se hvilke materieler jeg bruger. Det er som altid The Fly Co produkter jeg bruger, og dem kan du bestille ved Fluebinding.NU.

Du starter med at skære et rør på 2,5 cm, og brænder den ende der skal være front, så du får en lille krave.

Dernæst skal du have bundet et par kugle kædeøjne på undersiden af røret.

Nu du klar til at binde halen på røret, og her bruger du en natur farvet grizzly softhackle.

Dernæst skal krop og kropshackel indbindes.Jeg bruger som rib en tynd monfile line, og krop er hvid ice dubbing. Kropshacklet er grizzly softhackel.

Kroppen på fluen stoppes 3 mm fra den røde bindetråd, som kugle kædeøjne er indbundet med.

Kropshacklet og rib er nu indbundet, og der er plads til at indbinde fronthacklet.

Fronthacklet er indbundet, og jeg bruger en pink teal fjer. Nu er flue færdig og denne udgave er til kysten når vandtemperaturen er lav, for da skal den have lidt volum. Sommer udgaven er med mindre fjer.

God fornøjelse ved stikket.

Knæk og Bræk – Michael Olsen – Afiskeri.dk

POLAR MAGNUS PÅ RØR

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

POLAR MAGNUS PÅ RØR

Tidligere artikelSkøn oplevelse med geddefiskeriet
Næste artikelNovember month fly no.2 – BLACK SPIDER – Step by step