POP PUNKEREN – PIKE FLY – AFISKERI.DK

209

POP PUNKEREN – PIKE FLY – AFISKERI.DK

The pop punk is a truly excellent pike popper.
A Great pattern that can really lure even the biggest pike.
The well knowing and and god’s pardon flytyer and fishermen Daniel D Holm had fished a lot with poppers in this color theme and the pop punk makes it really good

Below you can watch a great step by step

Material set for the pop punk can be ordered directly at this link at Nordic Anglers- click here

First yellow bucktail
Then Flashabou pearl chartreuse
So it is time for the grizzly flashabou chartreuse
Chartreuse bucktail
Then Flashabou pearl chartreuse
time to tying the islandic sheep in yellow
Now you are ready for the chartreuse barred marabou
The Double barrel popper head with lifelike eyes in fire orange 6mm and on the top you glue it on with the tiger barred rabbit strips in mahi green/ black – chartreuse
put the popper head on the hook
Now you put the barred round rubberlegs orange/yellow/ chartreuse through the popper head. Tip use a big needle
Now the Pop Punkeren is ready for fishing

POP PUNKEREN – PIKE FLY – AFISKERI.DK

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

POP PUNKEREN – PIKE FLY – AFISKERI.DK

Tidligere artikelASTRID BINDEVIDEO MED DANIEL D HOLM
Næste artikelMONTH FLY MAY – INTRUDER HOT YELLOW – AFISKERI.DK