Premieren 2021 – STORÅ

236

Premieren 2021 – STORÅ

Premieren 2021 - STORÅ
Smuk solopgang på premieren

En sjælden smuk morgen skød sæsonen 2021 i gang!

Traditionelt kommer storåen hurtigere fra start end de andre vestvendte åer, sandsynligvis fordi vandkraftsøen hurtigt får vandtemperaturen til at stige et par ekstra grader!

De ekstra grader var dog svære at fornemme denne morgen hvor frosten havde et godt tag i de tidlige morgentimer, hvilket resulterede i, at der med jævne mellemrum måtte fjernes is i øjerne. 

Premieren 2021 - STORÅ
En kold start på sæsonen med is i øjerne.

Forventningerne var på forhånd nedtonet en del for mit vedkommende, da forholdene efter min overbevisning, ikke havde været optimale hen over vinteren og det tidlige forår. Ikke desto mindre blev det en absolut godkendt start med hele 43 hjemtagende laks samt 6 genudsatte. Et godt stykke fra sidste års super præmierer med 63 hjemtagende og 6 genudsatte laks, men alligevel over mine forventninger. Det fine antal kan formegentligt forklares med det usædvanlig høje antal fiskere ved åen i år.

Selvfølgelig havde jeg forventet trængsel og alarm, men alligevel var jeg overvældet over antallet af forventningsfulde lystfiskere ved åen. 

Et så massivt opmøde gav selvfølgelig udfordringer flere steder, hvor folk der var kommet lidt for sent ud af fjerne blev lidt for kreativ i deres parkering. et problem der før har været kendt, og som ikke må ske, da det ødelægger foreningens forhold til lodsejerne. Dette problem vil der med sikkerhed blive sat stor fokus på, fra kontrollørernes side fremover, så husk nu at overholde de velbeskrevne P-regler, hvis ikke i vil risikerer at miste jeres fisketegn. 

Artiklen fortsætter under billedet.

Premieren 2021 - STORÅ - AFISKERI.DK
Åen viste sig fra den fineste side krydret med mosekonens bryg.

 

Igen i år har åen leveret nogle særdelse massive fisk. I skrivende stund ser top tre sådan ud:

Premieren 2021 - STORÅ - AFISKERI.DK
Rasmus Jacobsen med laks på 119cm og 17,6kg fanget på spinner den 17. april
Martin Løntoft med laks på 121cm og 17.1kg fanget den 21. april på orm
Premieren 2021 - STORÅ - AFISKERI.DK
Flemming Rose med laks på 115cm og 15kg, fanget den 19. april på flue

KNÆK OG BRÆK – AFISKERI.DK´S LOKALREPORTER VED STORÅ – ALLAN AARØ BJERRE JENSEN

Premieren 2021 – STORÅ

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Premieren 2021 – STORÅ

Tidligere artikelKongeåen og Sneum/Holsted Å  ”lakse-premiere” 2021
Næste artikelJENS CHR. LUND SLÅR TIL VED VIDÅ