Premieren 2024 ved Sneum Å og Kongeåen

99

Premieren 2024 ved Sneum Å og Kongeåen

Vanskelige forhold ved Villebøl, Kongeåen

Regnen startede omkring den 1st. oktober og blev ved til ca. én uge før Premieren den 16 april, da vi lavede bestandsanalyse i november og oktober var alt oversvømmet, flere gange elfiskede vi midt på marken, uden at opdage vi var sejlet væk fra å-forløbet, januar, februar og marts var vandet meget højt i åerne og regnede det bare en lille smule, steg vandstanden eksplosivt, det var ikke muligt for jorden at indeholde mere vand, derfor flød regnen bare direkte i åen.

Spændende om den høje vandstand, havde fået laksen til at trække op i åerne, måske endda langt op i systemerne! Det kunne kun blive en fantastik sæson igen.

Desværre blev det bare ved med at regne og da det endelig blev den 16 april, stod marker og å stadig i et!

Weekenden før Premieren, var jeg en tur rundt til Kongeåen, for at fange lidt stemningsbilleder,

Vanskelige forhold ved Strudsefarmen, Kongeåen

samt at kunne fortælle Sydvestjydsk Sportsfisker Foreningens medlemmer, hvor det var muligt at fiske uden at skulle have redningsvest på.

Den høje vandstand havde ikke afskrækket medlemmerne, de stod tæt, hvor der var mulighed for at kunne fiske uden der vand på marken, trods få kilometer fiskbart fiskevand, kunne man stadig finde stræk at gå, uden af skulle ”krydse line” med andre.

Der var ikke samme hastighed på fangsterne som i 2023. Jeg startede fiskeriet kl. 6 og der gik næsten to timer inden jeg så den første laks blive fanget og genudsat, flot fisk på godt 80 cm. fik sin frihed igen.

Jan Lykkegård, Kongeåen, laks 85 cm. 5,3 kg.

Ved 9.30 tiden skulle jeg som sædvanligt afsted mod Klynke-Bo i Jedsted, for at gøre klar med grill og hygge for medlemmer og andet godtfolk, da jeg skulle til at køre mod Klynke-Bo, kom Casper Knudsen forbi med en fin laks på 84 cm. 5,6 kg., som han havde fanget på orm. Caspers laks kom også til Klynke-Bo hvor den blev fremvist som den eneste laks !!!!!!!! Det var total antiklimaks, i 2023 var der mindst hjemtaget 20 laks på dette tidspunkt, i år havde jeg set én genudsat og én hjemtaget, godt nok med rygter om et par stykker mere, bla. Jan Lykkegård som havde fanget en laks tidligt om morgenen og derefter var kørt til Varde Å, for at prøve lykken.

Der steges ved Klynke-Bo

Hygge på pladsen ved Klynke-Bo var der derimod ikke for lidt af, masser af snak og godt humør, trods de manglende fangster.

De fleste kunne godt se at der også var fordele med få fangster, kvoten ville holde længere end én dag.

Efter endt pølsespisning og hygge, drog de fleste ud til åen igen og det endte da også med en OK premieredag.

Kongeåen kunne trække 4 laks fra kvoten, nogle havørreder blev der også fanget, samt nogle fine bækørreder der næsten alle blev nænsomt genudsat.

Sneum Å beholdt hele kvoten efter Premieredagen, en rigtig flot havørred på 72 cm. 5,1 kg. blev fanget på flue af Børge Olafson.

Peter Rønnov, Kongeåen, laks 104 cm. 11,6 kg.

Nu er det blevet start maj og Konge Å kvoten er ved at være fanget, der er lige nu (6 maj) blevet hjemtaget 21 laks og kvoten er på 30, regner med kvoten holder 1-2 uger endnu. Største laks ind til nu er Peter Rønnovs laks på 104 cm.

Sneum Å er så småt begyndt at holde laks, kvoten er på 70 store og der er lige nu (6 maj) hjemtaget 4 laks, med den største på 100 cm. fanget af Svend Erik Esbersen på orm. Endnu en stor flot havørred er fanget   77 cm.

Sneum/Holsted Å er fra sæsonstarten blevet fauna forurenet med en kæmpe mængde regnbueørreder, der er registreret 60 fangede regnbuer og sikkert en mængde der ikke er blevet registreret.

Hjertelig tillykke til alle med de flotte fangster, og herunder kan du se en masse flotte fangster

Knæk og bræk til alle i resten af 2024

Jens Lygum – Afiskeri.dk og SSF

Anders Siedentopp, Kongeåen, laks 89 cm. 6,7 kg.
Anton Schultz, Kongeåen, laks 90 cm. 8 kg.
Brian Jensen, Sneum Å, laks 88 cm. 6,8 kg.
Chris B. Jørgensen, Kongeåen, laks 87 cm. 6 kg.
Frank Christensen, Kongeåen, laks 98 cm.
Henning Meincke, Kongeåen, laks 93 cm. 7,5 kg.
Hygge ved Klynke-Bo
Kim Hvirring, Sneum Å, laks 88 cm. 7,2 kg.
Mathias Skytthe, Kongeåen, laks 91 cm. 7,4 kg.
Michael Rasmussen, Kongeåen, laks 85 cm.
Ryan Lund, Sneum Å, laks 90 cm. 7 kg.
Samir Danovic, Kongeåen, laks 87 cm. 5,7 kg.
Simon Nielsen, Kongeåen, bækørred

 

Premieren 2024 ved Sneum Å og Kongeåen

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

Premieren 2024 ved Sneum Å og Kongeåen

Tidligere artikelVidå i april 2024
Næste artikelStorå opdatering om April 2024