Premieren ved Gudenåen 2022

1138

Premieren ved Gudenåen 2022

Vinteren har været lang og det var med spænding jeg tog til åen efter en lang vagt i ambulancetjenesten. Det har regnet helt uroligt meget i februar og vandstanden i Gudenåen er meget høj.

Fiskeriet er ikke umuligt men man skal bevæge sig forsigtig når man færdes langs åen.

Jeg startede fiskeret omkring kl 0900 og måtte op i en stor belastning for at kunne holde bunden. Efter ca en time mærker jeg nogle meget forsigtige træk i linen. Tænker først at det er en gedde og jeg giver et hurtigt tilslag.

Fisken går dyb men meget rolig. Tror at det er en af åens helt store gedder men da den kommer ind første gang ser jeg at det er en blank laks.

Adrenalinen begynder at pumpe og efter en forholds kort fight og en tur i åen kan jeg lande årets første blanke laks. En skønhed på 92 cm og 8,1 kg.

Jeg er super glad og kan ikke helt forstå at jeg har fanget en premiere laks.

Senere den dag hører jeg om endnu en laks der er fanget på flue og genudsat.

Vi må håbe på en god sæson i år da de sidste to har været meget ringe

Knæk og bræk derude – Henrik Györkös

Herunder nu fantastik flotte billeder fra Henrik.

Premieren ved Gudenåen 2022

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Premieren ved Gudenåen 2022

Tidligere artikelNORTH ONE – MONTH FLY MARCH 2022
Næste artikelForår i luften ved Skjern Å