Premieren ved Gudenåen – Langå´s fiskevand

314

Premieren ved Gudenåen – Langå´s fiskevand.

Så blev det endelig 1 marts , så premieren på Langå´s fiskevand for medlemmer kunne begynder. Vandføringen lige nu er lidt god og med det flotte solskinsvejr kunne forholdene ikke være finer til de mange, der var mødt op langs åen fra tidlig morgen.

Sidst på dagen kunne man så konstaterer, at laksen ikke ville hugge idag. For der har ikke været beretninger mod nogen fangster. Det er dog ganske normalt for Gudenåen, at der først begynder og komme fangster på land midt i Marts. Det vil nok også ske i år, da det milde vejr kan være det der gør at de kommer tidligere. Havde der nu været is på fjorden, ville det nok først blive slut marts start april. Vandet var idag 5 grader, så de laks der er ankommet, er ikke i hugget ved så lav en vandtemperatur.

Men fiskes det skal der og selv vil jeg ud og lufte stangen på Onsdag, og det ser jeg meget frem til igen at skulle være ved åen. Synes denne vinter har været utrolig lang, så ser meget frem til nogle timer ved åen.

Der blev dog fangede en fin Havørred på 3.7 kg og 73 cm idag af Christian Hejlesen som du kan se herunder , samt nogle dejlige billeder jeg har fået lov at bringe fra Ejner Kaa taget idag ved åen. Tusind tak til Ejner og stort tillykke herfra til Christian.

Premieren ved Gudenåen - Langå´s fiskevand - Afiskeri.dk - Michael Olsen Premieren ved Gudenåen - Langå´s fiskevand - Afiskeri.dk - Michael Olsen Premieren ved Gudenåen - Langå´s fiskevand - Afiskeri.dk - Michael Olsen

Premieren ved Gudenåen – Langå´s fiskevand

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Premieren ved Gudenåen – Langå´s fiskevand

Tidligere artikelYELLOW SPEY MANDAL – MONTH FLY IN MARCH
Næste artikelFørste tur til Gudenåen i år.