PREMIEREN VED LINDENBORG Å

595

PREMIEREN VED LINDENBORG Å

Jeg har været så heldig i år at få info. fra premieren ved Lindenborg å takket være Hans Vistrup, som har sendt en fin artikel du kan læse herunder.

Fiskeriet i Lindenborg å startede torsdag den 16.01, jeg kom først til åen ved middagstid, da fruen skulle transporteres til frisør.
Mit første stop ved åen var ved den gamle Storvordebro, hvor jeg som forventet fik bekræftet, at her var der ikke til at fiske, da vandet stod helt op i engen. Jeg kørte derfor længere op, ved Lindbo mødte jeg Martin Votborg fra https://minflue.dk/.
Han fortalte, at han havde fået en pæn nedgænger. Ved “kontoret ” mødte jeg “Tophuen” og Buller som oplyste, at der var fanget en god grønlænger på 50 cm. Da de to ældre herrer kun var uden for at “kikke”, havde jeg stykket for mig selv og jeg gik hurtigt igang med at prøve, hvordan Zpey Zkagit light 23 g I/S1/S3  passe til min gamle Sage Z-AXIS 8110-4. Det var bare noget der duede, efter affiskning af omkring 30 meter, fik jeg kontakt med en mindre fisk, som dog hurtigt hoppede af igen.
Da jeg på kontor-stykket fiskede i modvind, jeg kørte hurtigt op til det “Flade”, hvor vinden passede perfekt til at træne kast over højre skulder.
Her var jeg igen alene og kastene gik som en leg – et kort stykke blev affisket, denne gang blev fisken hængende – sølvblank men kun omkring 30 – taget på en hvid flue. Dejligt at få konstateret, at jeg nu har en line,som passer til 3 af mine stænger Z-AXIS på 11 fod, Zpey HMsignature 12 fod og superstangen Zpey ZTEALTH på 13 fod. Den gamle Sage stang bliver perfect til “Olsens rende”.
Den store premierer dag er, når der er gule ærte i Lindbo – i 2020 var det søndag den 19.01, her var der som vanlig et godt fremmøde.
Jeg tror dog ikke der blev fanget grønlænder over målet – se link.
Efter de gule ærter kørte jeg op på “Det flade”, hvor vi gik 4 mand – her talte jeg med en, som om lørdagen havde fanget to fisk på stykket – den ene på 43 lå hjemme i fryseren.
Jeg har været ved åen en del gange uden rigtigt at mærke noget – bortset fra lidt småpilleri – som både kan være fisk og bunden – da endefluen er belastet og jeg har S5 spids på min Zkagit light. Der er langt mellem grønlænderne, men de vilde fisk har heldigvis en anden adfærd end de fisk vi satte ud, for snart mange år siden. Jeg møder af og til folk som har fanget en nedgænger, men de sølvblanke over målet er der langt imellem.
Mine ture ved åen er primært for at få frisk luft og trænet kast over højre skuldre samt holde øje med skarven og sælen.
Den regulering vi lavede i 2019 har båret frugt – jeg ser ingen sæler og kun enlige skarver, som slår af, når de kommer ind på 70 – 100 meter. Vi har i 2020 fået fornyet reguleringstilladelserne på både Skarv og Sæl, så de bliver mødt med kugler, hvis de viser sig.
Super artikel af Hans Vistrup, og jeg håber det lykkes at finde en der vil bringe artikel fra sæsonen.
KNÆK OG BRÆK
PREMIEREN VED LINDENBORG Å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

PREMIEREN VED LINDENBORG Å
Tidligere artikelMONTH FLY – FEBRUARY – GAULA HOWLER – AFISKERI.DK
Næste artikelTHE WOLF – KYSTFLUE – AFISKERI.DK