PREMIEREN VED MANDALSELVEN DEL.2 -2020

  270

  PREMIEREN VED MANDALSELVEN DEL.2 -2020

  Fra alle jeg har skrevet med som har været ved elven, er det ens for alle. Der har været rigtig mange ved elven, og ved middagstid blev der rigtig varmt ved elven. Mange fortsatte ufortrødent mens andre tog hjem, for så at vende tilbage til elven hertil aften.

  Vand har der ikke været meget af, og i sone 4 mangler der i den grad vand fik jeg meldinger om. Mens man i sone 3 godt kunne finde fine steder med godt fiskeri, mens der også her var steder der godt kunne have brugt noget mere vand.

  Men dagens største laks indtil nu kom fra sone 3, idet Steffen Eriksson var taget til elven, og kunne lande en fin laks på hele 11.7 kg. Kæmpe tillykke herfra og billedet kan du se herunder.

  Artiklen fortsætter under billedet.

  I sone 2 har jeg tidligere idag berettet om nogle fine fangster, men det har ikke været muligt at bringe billeder af dem.

  Men det kunne jeg fra en fin fangst som Frank Eikenland fik på land ved fuskeland, og der skal lyde et kæmpe tillykke herfra. Billedet kan du se herunder.

  Artiklen fortsætter under billedet.

  Pt. er der meldt 9 laks i på fangstrapporten, men jeh kender til flere fangster der endnu ikke er blevet meldt ind. F.eks en 7.2 kg laks fra sone 3.

  Det bliver spændende at følge hvad de næste dage giver af fangster, og du kan være helt sikker på at Afiskeri.dk nok skal dække det.

  Knæk og bræk ved elven til alle.

  PREMIEREN VED MANDALSELVEN DEL.2 -2020

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

  PREMIEREN VED MANDALSELVEN DEL.2 -2020

  Tidligere artikelKONDO REJEN VAR. – KYSTFLUE – AFISKERI.DK
  Næste artikelNY STORLAKS FRA MANDALSELVEN