Premieren ved Skjern Å 16 april- 2021

612

Premieren ved Skjern Å 16 april- 2021

Forventninger har været store til denne dag, og selvom man regnede med at der ville være færre laks idag og fange, viste Skjern å sig flot frem. Der er fanget godt i forhold til forventet, og her sidst på eftermiddagen er der lige nu indrapporteret 17 laks og flere vil komme på listen når folk er kommet hjem efter en pragtfuld premierer dag. 5 nedgænger er der blevet fanget.

Per Gylling udtaler fra Zpey lodgen ” Fantastisk dag og med fuldbooket af gæster i Lodgen er det bare herligt med sådan et flot vejr at fiske i”

I de tidlige morgentimer holdte der allerede kl5 over 20 biler ved Gjalbæk bro, og der har været rigtig mange ved Skjern å.

Afiskeri.dk´s Lokalreporter ved Skjern å – Claus Skeldal udtaler – ” Der har været flere til dette års premierer end sidste år, og en rigtig god stemning ved åen samt dejligt vejr. Det er bare laksefiskeri”

Her nogle billeder fra dagen idag, og fangst billedet vi har med , er fordi det er mega flot af denne unge mand som fangede sin første laks på flue – og det var på Daniel´s Tilda Variant den huggede på. Men vi ved desværre ikke hvad han hedder og hvad fisken havde af mål. Så kender du ham skriv da gerne til mig , så vi kan høre mere om hans fangst.

Artiklen forsætter under billederne.

Dagens største laks indtil indtil nu her kl.17.30 er fanget af Henrik Gnisten. Laksen vejede 10.4 kg og målte 105 cm. Utrolig flot premierer laks , og stort tillykke til Henrik Herfra.  Har du også en fangst vi må bringe så Skriv til mig ( Michael Aagaard Olsen) på messenger.

Premieren ved Skjern Å 16 april- 2021

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Premieren ved Skjern Å 16 april- 2021

Tidligere artikelOptakt til sæson 2021 ved Skjern å
Næste artikelPREMIEREN VED VIDÅ 2021