Premieren ved Skjern Å 2018

524

Premieren ved Skjern Å 2018

Tidligt i de første morgentimer kom der allerede meldinger fra åen, om at der var godt med laksefisker ved åen. Claus Skeldal var selvfølgelig også til premieren, og han vurderer at der idag har været flere fisker ved åen end sidste år. På et tidspunkt sendte han dette billede fra p-pladsen ved Gjalbæk.

Men der skal også lyde en stor ros til både Laksens hus og Zpey lodge for de aktiviter de havde arrangeret idag, det er noget man som laksefisker godt kan lide. En af dem var at den som inden kl.13 havde fanget den største laks ved Skjern å, ville vinde en kæmpe sten, som bliver lagt i åen, og den standplads stenen vil lave bliver opkaldt efter den dygtige vinder. Det blev Peter Hønholt der flot havde fanget en laks på 9,6 kg og 99 cm.

Men der var også en anden konkurrencen som havde foregået i de sidste mange uger, nemlig kåringen af Skjern å fluen 2018. Den dygtige fluebinder Simon Kastbjerg vandt denne konkurrence meget sikkert med hele 80 stemmer. Hans flue vil kunne købes hele sæsonen igennem på Laksens hus, er jeg blevet informeret om. Derudover var der aktion på alle finale fluerne, hvor beløbet går til smolt udsætning. De var delt op i to grupper, og den ene gav 450 kr og den anden 550 kr. Som god ide og der skal lyde en stort tillykke herfra til Simon kastbjerg med den flotte 1 plads.

Zpey Lodgen havde og fuldt gang i den igen idag, og man kunne hen på eftermiddagen komme forbi og købe pattegris og øl, samt blev der fyret en kanon af som symbol på at nu er laksesæsonen igang ved Skjern å.

Fantastiske arrangementer af begge og dejligt at se , at folk kom forbi i stort tal begge steder.

Der er hertil aften indrapporteret 40 laks og herunder kan du se lidt fangst billeder fra premieren. Stort tillykke til alle fanger som idag af haft fight med laksen.

Dagens pt største laks ved Skjern å var fra Keld Eriksen på 10 kg og 105 cm

Bo Eskesen med sin laks på 7 kg og 91 cm

Steen Nielsen med sin laks, som han fik først på dagen.

Premieren ved Skjern Å 2018

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

Tidligere artikelApril month fly no.2 – COPPER KILLER – Step by step
Næste artikelPREMIEREN VED VIDÅ – AF JENS CHR. LUND