PREMIEREN VED SNEUM Å OG KONGEÅEN

363

PREMIEREN VED SNEUM Å OG KONGEÅEN

Laks 107 cm. 12,3 kg. Lars fra Viborg

Lars fra Viborg havde fået et tip om at tage til sammenløbet mellem Holsted Å og Sneum Å, Lars var kommet tidligt for at få en af de få parkeringspladser der er. På vej mod åen mødte han en med-fisker som blev spurgt om hvor han skulle starte !

Du følger bare Holsted Å til den løber ud i Sneum Å, der starter du og der står ofte fisk. Ét kast var nok så var der fast fisk og årets til nu største laks kom på land 107 cm. 12,3 kg.

Peter Madsen var blevet lokket til åen før første gang nogen sinde af sin svoger Mathias Skovgaard,

Laks 106 cm. 10,8 kg. Peter Madsen

der blev køb døgnkort og afsted det gik til Sneum Å ved Ålbæk. Som den gode svoger Mathias er satte han orm på Peters krog som det første, instruerede han i hvor han skulle kaste hen og så eller bare begynde at drive nedstrøms. Mathias skulle først lige have sat orm på hans rig, det nåede han bare ikke i det Peter efter få sekunder kunne meddele at der var noget helt galt med hans prop, den drønede frem og tilbage !!!

Med kyndig hjælp fra Mathias kunne de to svogre med fælles hjælp fighte og lande en super fin laks på 106 cm. og 10,8 kg.
Laks 89 cm. 8 kg. Tanya Sørensen
Tanya Sørensen som er en af mine rejse-makkere var taget til Sneum Å ved Størsbøl meget tidligt på premieredagen den 16 april. Med en ven på slæb som gerne ville se hvad og hvordan en fisketur til åen kunne byde på, efter en times tid med prop og orm var der fast fisk og med hjælp fra sin ven kunne de efter en ret udramatisk fight lande en meget smuk laks på 89 cm. og 8 kg.
Laks 87 cm. 6,5 kg. Carlo Iversen

Carlo Iversen som også er en af mine rejsemakkere havde valgt en tur til Kongeåen ved Villebøl, min kone og jeg havde gået på samme sted det meste af formiddagen uden så meget som at se bølgen af fisk, det vidste Carlo ikke noget til så han kylede hans spinner ud i åen og haps var der laks ! I følge Carlo var der sku ikke meget kamp i sådan en dansk Atlanterhavs laks når man er vant til at fighte store Stillehavslaks i Canada. Flot laks til Carlo på 87 cm. 6,5 kg.

Tillykke til alle de dygtige fangere.
Herunder kan du se flere flotte fangster som Jens har sendt mig
Havørred 68 cm. 3,4 kg. Brian Festersen
Laks 80 cm. 4,8 kg. Chris Jørgensen
Laks 84 cm. 6 kg. Janus Bøje
Laks 90 cm. 7,2 kg. Allan Kjærgaard
Laks 103 cm. 8,3 kg. Viktor Sørensen
PREMIEREN VED SNEUM Å OG KONGEÅEN

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

PREMIEREN VED SNEUM Å OG KONGEÅEN
Tidligere artikelSone 4´s gydeområder ved Mandalselven
Næste artikelLAKSEGUIDE DEL.2 MED DANIEL D HOLM