Premieren ved Storå 16 april

236

Premieren ved Storå 16 april -2021

Som ved de andre vestvendte lakseåer har man idag blevet forkælet på Dronningens fødselsdag med fantastisk solskinsvejr. Morgen var også ved Storå kold med frost på bilruden og græsset. Men det betyder intet som laksefisker for det var året første fiskedag, og den havde med glædet sig til.

I år havde rigtig mange fundet vej til Storåen flotte bredder, i et antal der ikke er set i mange år. Alle pladser langs åen var besøgt af håbefulde laksefisker, så hvis man ikke var kommet ud af start hullerne lidt tidligt, måtte man pænt vente til det blev ens tur i køen.

Stemningen dagen igennem var fantastisk og folk fik hilst på venner man ikke havde set siden sidste sæson. Der var fisker fra nær men også stærkt repræsenteret var folk fra Sjælland og Nordjylland.

Fangst mæssigt blev det som forventet og antallet kommer nok op på ca 20 laks, når dagen er omme.

Nu venter weekenden og med den tyder det på noget varmer vejr, om det giver gang i omgangen vil tiden vise. Herunder nogle flotte billeder fra dagen.

Premieren ved Storå 16 april - Afiskeri.dk Premieren ved Storå 16 april - Afiskeri.dk Premieren ved Storå 16 april - Afiskeri.dk

Premieren ved Storå 16 april – Afiskeri.dk

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Premieren ved Storå 16 april – Afiskeri.dk

Tidligere artikelPremieren ved Skjern Å 16 april- 2021
Næste artikelStorlaks nu også fra STORÅEN