PREMIEREN VED VIDÅ 2020

148

PREMIEREN VED VIDÅ 2020

Premieredagen i Vidåen med tilløb var i år en smule anderledes end de foregående år, idet foreningens mange tyske medlemmer ikke kunne være til stede ved åløbene på grund af de lukkede grænser. Dette kunne iagttages ved P-pladserne rundt omkring, hvor samtlige biler var med danske nummerplader.

For blot en måneds tid siden stod vandet i åerne omkring Tønder et godt stykke op ad digerne, men siden da er der stort set ikke faldet regn, så vandstanden er lige nu i sommerniveau. De fleste lystfiskere havde fra morgenstunden derfor forsamlet sig ved Vidå/Grønå omkring Tønder, hvor chancerne for fisk var størst. Pælesvinget ved Lægan er som regel altid garant for en fisk på premieredagen, og det kom næsten til at holde stik i år også. En fin laks blev dog mistet i landingsøjeblikket, hvor nerverne ofte står på højkant.

Vidåen er kendt som en langsom starter. Der fanges sjældent mange laks i starten af sæsonen, men til gengæld er langt de fleste fisk ganske store. Sidst på formiddagen fiskede Gerhard Voss ved jernbanebroen og fik et solidt hug på sin spinner. Godt 10 minutter senere kunne han hale en laks på 7,4 kg og 91 cm op af Grønåens vande. Senere på dagen fangede Torben Larsen en flot blanklaks på 94 cm og 8,7 kg i Vidåen syd for Tønder. Denne fisk blev også taget på en spinner.

Lystfiskerne plejer på premieredagen at mødes ved Lægan til en pølse og lidt drikkelse samt en drøftelse af dagens oplevelser. Dette arrangement var dog aflyst i år på grund af corona.

Vejrudsigten de næste mange dage lover østenvind, solskin og ganske behagelige temperaturer. Ikke det allerbedste fiskevejr, men modsat havørreden er laksen ganske hugvillig i solskin, så det gælder blot om at komme ud med snøren. På spisebordet er der ikke meget, der slår en friskfanget blanklaks.

Torben arsen med laks på 8,7 kg og 94 cm
Gerhard Voss med laks på 7,4 kg og 91 cm

 

PREMIEREN VED VIDÅ 2020

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

PREMIEREN VED VIDÅ 2020

Tidligere artikelAften opdatering fra Skjern å Premieren.
Næste artikelNye flotte fangster fra Vidå.