Premieren ved VIDÅ 2019 – af Jens Chr. Lund

144

Premieren ved VIDÅ 2019

Omkring et halvt hundrede morgenduelige lystfiskere var på premieredagen
troppet op ved Vidåens vande omkring Tønder i håb om nærkontakt med en af de
nystegne blanklaks. Allerede ved sekstiden stod de første optimistiske
fiskere klar ved åbredderne. Med temperaturer omkring nulpunktet og en kold
vind fra øst var betingelserne ikke de allerbedste, og samtidig har
vandstanden i de seneste uger været faldende. I midten af marts svulmede
åerne dog af vand, og adskillige springende laks er iagttaget fra bredderne,
så forhåbningerne var relativt høje da fiskeriet gik i gang.
Vidåen med dens tilløb er dog kendt som en langsom starter, og dette skulle
også i år holde stik. Ved 12.30-tiden troppede de fleste lystfiskere op ved
Lægan, hvor sportsfiskerforeningen Vidå havde sørget for pølser og lidt
drikkelse. Kun én laks var fanget i løbet af formiddagen. En flot blanklaks
på 5,7 kg og 85 cm fanget af Steffen Petersen, Tønder. Steffen fortalte, at
han midt på formiddagen var ankommet til Sæd bro, hvor han monterede en
sølvblank Mepps 5 i enden af linen. Efter ganske få kast huggede laksen, som
efter en spændende kamp måtte op at bide i græsset. Det var i øvrigt
Steffens allerførste laks, så det var en glad lystfisker, der fremviste sin
fisk ved Lægan lidt over middag.
Vandstanden i åløbene er i øjeblikket relativt lav, men de tilstundende
påskedage vil nok resultere i flere fangster især med de store regnmængder i
marts in mente.

Premieren ved VIDÅ 2019

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Premieren ved VIDÅ 2019

Tidligere artikelFANTASTISK PREMIERE VED SKJERN Å 2019- AFISKERI.DK
Næste artikelStor flot 10 kg laks fra VIDÅ – Afiskeri.dk