PREMIEREN VED VIDÅ – AF JENS CHR. LUND

262

PREMIEREN VED VIDÅ – AF JENS CHR. LUND

Traditionen tro mødte ganske mange forventningsfulde lystfiskere op fra morgenstunden ved  åbredderne omkring Tønder d. 16. april. Vejret var perfekt, vandstanden og vandtemperaturen en smule under normalen for årstiden, men optimismen fejlede ikke noget. Vidåen med tilløb er dog traditionelt en langsom starter hvad laks og havørreder angår, og dette skulle også i år vise sig at holde stik. Ved den traditionelle samling om grillen ved Lægan klokken 13 var der ikke kommet fisk til indvejning, men laks på 76 og 88 cm var dog blevet fanget og genudsat af henholdsvis Martin Laugesen og Peter Kjærulf. Begge fisk var fanget i Grønåen ved Tønder. Derudover var der genudsat et par pæne gedder.

På grund af det kolde forår og den endnu lave vandtemperatur er opgangen af blankfisk nok en smule forsinket i år, hvilket snakken omkring grillen også tydede på. De fleste var enige om, at en god gang regn og et par dage med kraftig vestenvind ville sætte skub i laksefiskene, og en sammenligning med sidste år kunne tyde på, at dette er rigtigt. Premieren gav næsten ingen fisk, men efter regn og rusk i slutningen af april og starten af maj kom der gang i fangsterne af store laks, og da den ”store” kvote var opfisket i midten af maj, havde de indvejede laks en gennemsnitsvægt på knap 8 kg.

Om forårsfiskeriet i år bliver lige så godt som sidste år ved ingen, men der er dog ingen grund til panik. Fiskene skal nok komme – især efter en god gang regn og kuling fra vest. Herunder kan du se fangst billed fra idag , hvor Dieter bocksch fangede en flot hanlaks på 13 kg og 106 cm. Stort tillykke herfra.

PREMIEREN VED VIDÅ – AF JENS CHR. LUND

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

PREMIEREN VED VIDÅ – AF JENS CHR. LUND

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

PREMIEREN VED VIDÅ – AF JENS CHR. LUND

Tidligere artikelPremieren ved Skjern Å 2018
Næste artikelNYT FRA SKJERN Å med PG