Premierer dagene ved Kongåen og Sneum Å – Af Jens Lygum

267

Premierer dagene ved Kongåen og Sneum Å

Masser af lystfiskere var mødt op ved åerne, ikke mindst var der mange der havde regnet med at laksen i Kongeåen var trukket langt op i vandsystemet. Der var håbefulde lystfiskere på alle stræk fra Foldingbro til åens udløb i Vadehavet.

Ved middagstid serverede Sydvestjydsk Sportsfisker Forening grillpølser og drikkevare på parkeringspladsen “Klynke-Bo” ved Kongeåen og der var som regel rigtig mange der skulle have fyldt maven, men også se hvad der blev fremvist af fangster.

Rigtig opløftende var det at se så mange unge mennesker der var mødt op, det tegner godt for fremtiden 🙂 

Status på hjemtaget laks pr. 18 april 2018: 

Kongeåen: 7 på den store kvote og 1 på den lille. 

Sneum Å: 6 på den store kvote 

Dem jeg har billeder af er: 

  • Hans Henrik Gadeberg, 16 april, Sneum Å, 88 cm. 6,9 kg. 
  • Tony Siedentopp, 16 april, Sneum Å, 100 cm. 10,6 kg. 
  • Carsten Loof, 16 april, Konge Å, 110 cm. 12,5 kg. 
  • Brian Jensen, 16 april, Sneum Å, 85 cm. 6,5 kg. 
  • Lars Hammer-Bek, 17 april, Konge Å, 93 cm. 7,3 kg. 
  • Ole Sand, 18 april, Konge Å, 91 cm. 7,3 kg.

Tillykke til alle de dygtige fangere.

Der er stadig masser af fisk, det er bare at få dem hentet 😉

Knæk og bræk til alle.

Premierer dagene ved Kongåen og Sneum Å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

Tidligere artikelNYT FRA SKJERN Å med PG
Næste artikelWOOLY SCULPIN – BLACK WIDOW