PREMIERER DAGENE VED SKJERN Å 2021

242

PREMIERER DAGENE VED SKJERN Å 2021

Premieren viste sig at gå over i historiebøgerne, for der blev fanget ikke mindre en 52 laks og det er ikke sket siden 2013, hvor der blev fanget hele 66 laks.

Det gode stemning langs åen fortsat lørdag og idag, og er nok blevet ekstra forstærket af, at folk har oplevet en overfyldt å. Så kaffepausen og vente tiden for at fiske, er blevet brugt til at få snakket og fortalt historier.

PREMIERER DAGENE VED SKJERN Å 2021 - Afiskeri.dk
Jeppe med sin laks inden den bliver genudsat

Der er laks nok i Skjern å lige nu og der er et mønster allerede nu, for med de forhold der har været indtil nu bremser laksen ved udløbet fra Vorgod å og pakker sig derfra ud mod fjorden. Havde det været med forholdene som f.eks sidste år ja, så var de svømmet lige igennem Skjernådalen og Borris og højere op i systemet.

Linevalg har ikke ændre sig, den skal bare i kælderen fortsat.

Jeppe Bender Jørgsen fangede på premieren en super flot laks på 116 cm, som han genudsat, da han tidligere på dagen havde hjemtaget en laks. Han var taget til Landevejssvinget, og på en Sunray Shadow huggede laksen.

Det blev også premierer dagenes største laks og et stort tillykke herfra skal der lyde til Jeppe.

Det tegner godt for sæsonen med denne premierer og lige nu her sidst på eftermiddagen er der meldt 10 laks ind på 100 cm og derover. Så der bliver virkelig bedraget med skelprøver til forskningsprojekt allerede tidligt på sæsonen.

Idag var en af Storfangerne ved Skjern å på pletten, og fik en super flot laks på 92 cm og 7.7 kg. Torben fortæller at han havde til premieren den fornøjelse og fiske ved sin far ved Skjern å, og at faderen fik en super flot laks. Igår mistede han en på samme størrelse på den idag. Nu vil Torben nyde sin flotte laks de kommende dage, (for det skal man huske som laksefisker), og mon ikke vi så ser ved åen igen sidste på den kommende uge. Stort tillykke herfra og billeder kan du se herunder.

Det bliver spændende i den kommende uge at følge hvad der sker. Afiskeri.dk vil være på pletten hvis der er noget og skrive. KNÆK OG BRÆK til Alle.

PREMIERER DAGENE VED SKJERN Å 2021 - Afiskeri.dk
En lykkelig Torben Smedegaard med sin flotte laks.
PREMIERER DAGENE VED SKJERN Å 2021 - Afiskeri.dk
Gear der duer når man skal fange en Skjern å laks

PREMIERER DAGENE VED SKJERN Å 2021

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

PREMIERER DAGENE VED SKJERN Å 2021

Tidligere artikelPREMIEREN VED VIDÅ 2021
Næste artikel1 TIMES FISKERI GAV PREMIERERLAKS VED SKJERN Å