Sæsonen 2017 på Storåen
Åen er forlængst lukket og de sidste indmeldinger er tikket ind.
2017 har trods et lille fald i antallet af landede laks og havørreder, været en god sæson.
Antallet af laks på land blev totalt 1251 mod 1421 i 2016.
Antallet af havørreder blev totalt 342 mod 398 i 2016.
Største laks blev taget på premieredagen af Søren Juhl. 17,6 kg og 121 cm vejede laksen. Største havørrede blev fanget i Vemb af Børge Erland Jensen. En usædvanlig flot fisk på 9,5 kg og 90 cm.
Der kan gisnes meget om årsager til tilbagegangen. Personligt tror jeg mest det handler om naturlige udsving. Ihvertfald for havørreden. Det har været et svært år for havørredefiskerne generelt har jeg indtryk af. Så inden vi taler om krise , skal tallene ses over en længere årrække. Der restaureres og etableres gydebanker i de små bække , og de virker. Der er yngel i massevis,så grundlaget for et glimrende havørredefiskeri, i fremtiden, er absolut til stede. Med hensyn til laksen, tror jeg det handler om antallet af fisker ved åen.
Før sæsonen meldte mange sig ind i HOF på baggrund af sidste års fantastiske fiskeri. Men da den store kvote var lukket , ja så var der resten af sæsonen rigtig god plads langs åen. Den megen nedbør kan også have været en faktor, der har fået folk til at holde sig hjemme. Især i den sene del af sæsonen har der været meget vand i åen. Men for de som trodsede “vandmasserne” ja der varder gode muligheder for fisk.
 Et lille ønske for sæsonen 2018, ud over masser af fisk naturligvis, må være lidt flere lune og stille aftener.De har godt nok glimret ved deres fravær i år. ( Med enkelte undtagelser.)
Sæsonen 2017 er slut og nu får åen og fiskene en velfortjent pause. Det vil sige fiskene skal jo først til at igang.I den forbindelse kan jeg nævne at man har restaureret strækkene af Vegen å i Holstebro, bag Kvickly og i museumsparken.Så her skulle der være mulighed for at opleve laks på leg , på tætteste hold.Ellers er der blot at sige tak for i år , på gensyn i 2018 ved Danmarks bedste å.
Sæsonen 2017 på Storåen

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Sæsonen 2017 på Storåen
Tidligere artikelNOVEMBER NO.2 – BLACK AND BLUE LONGTAIL – STEP BY STEP
Næste artikelT & L SPEY