Sæsonen 2019 ved Varde Å – Skrevet af Per Hansen.

375

Sæsonen 2019 ved Varde Å – Skrevet af Per Hansen.

Så siger vi farvel til fiskesæsonen 2019.  Her fra Varde Å Systemet.

Der blev fanget 1053 Stk.  Laks og kun  267 Stk.  Havørred .

Sæsonen har ikke været så god som sidste År , men med stor MEN der var heller ikke så mange lysfisker ude ved Åen som der plejer at være , for fisk var der nu nok af .

Så pakker vi fluestangen væk og frem med fluestikket .

Nu er der sæson for fluebindingen og bare hygge sig omkring Stikket for Boksen skal jo fyldes op til en  ny sæson

MVH. PER HANSEN LOKALREPORTER FOR AFISKERI.DK VED VARDE Å

HERUNDER NOGLE FINDE FANGST BILLEDER PER´S FÆTTER JOHN LAURIDSEN SOM FIK DISSE TO FINE LAKS I 2019 VED VARDE Å – STORT TILLYKKE HERFRA.

John Lauridsen Laks taget på spinner 92 cm
John Lauridsen. En flot han Laks på 65 cm taget på Flue

Sæsonen 2019 ved Varde Å – Skrevet af Per Hansen.

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Sæsonen 2019 ved Varde Å – Skrevet af Per Hansen.