SÆSONEN 2020 VED SKJERN Å

321

SÆSONEN 2020 VED SKJERN Å

Endnu en sæsonen er slut, og man kan nu se tilbage på en flot sæson. Rigtig mange har haft en dejlige oplevelser ved åen, de nu kan side og tænke tilbage på de mørke vinter aftner. Derved bliver vente tiden ikke så lang, før vi igen er klar ved Skjern å.

Premieren blev skudt igang med et brag, og selvom der var corona kunne man ikke mærke det ved åen. Der var rigtig mange til premieren og det fortsatte i nogle dage, og allerede ved middagstid var der blevet fanget 14 laks.

Noget der har kendtegnet sæsonens vandforhold er at der har været utrolig mange fiskedage med grumset vand, faktisk var hele efteråret sådan.

3. Juni fik Afiskeri.dk´s Skjern å lokalreporter Claus Skeldal sin første laks som, den målte 95 cm og blev fanget på en lille sommer udgave af Red Devil. Han gik med en flueline I/s1/s3 og en S3 spids.

Sommeren gik hurtigt og det var nok også fordi, at åen lukkede pga for høj vandtemperatur.

Efteråret kom og træernes farver danne de smukkeste rammer når man gik langs åen, og i starten af september var der så igen bud efter Claus Skeldals røde flue, og en flot laks kom på land.

Finn Meldgaard og Torben Smedegaard har igen i år fanget mange laks ved Skjern å, og begge nåede op på 15 laks.

Coronaen kommer vi selvfølgelig heller ikke uden om, men jeg vil begrænse det til at sige at man godt har kunnet mærke at de udenlandske gæster ikke har været i det samme antal i år. Det er overnatnings stederne kunnet mærke og vi må håbe der til 2021 er kommet styr på det.

Nogle af de sidste dage var jeg på den årlige tur med min far og bror, og vi havde nogle fantastiske dage , og hvor vi oplevede en masse aktivitet. Hold op hvor ville jeg gerne have set den monster laks i nettet ,som min far tabte til under figthen.

Årets tal kom til at se således ud:

D.28 juli blev årets største laks fanget af Jonas Frank Knudsen, som vejede 18.7 kg og havde en længde på 119 cm.

Totalt blev der fanget 1671 laks, og det er altså kun 51 laks færre end sidste år, så det synes jeg er utrolig flot. Når man også tænker på den lange nedlukning af åen.

Gennemsnitsvægten for hanlaks endte på 4,7 kg, og hunlaksen endte på 6,2 kg. Flot vægt for hunlaksene som man skal tilbage til 2017, for at se en højere vægt.

Med dette tegner det godt for fremtiden, og med de nye planer om gydebakker også på 1943´s fiskevand, samt alle de andre gode tiltag der bliver udført, så er der grund til at tror at det nok skal blive nogle gode sæsoner i fremtiden, hvis man snart kan få gjort noget ved den dræbermaskine til Skarven, som indtil nu har kunnet holde ædegilde når smolten trækker ud til havet.

På gensyn i 2021 ved den dejlige Skjern å

 

SÆSONEN 2020 VED SKJERN Å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

SÆSONEN 2020 VED SKJERN Å

Tidligere artikelGODT NYT FRA VIDÅ
Næste artikelNYT OM OKTOBER MÅNED VED VIDÅ