Sæsonen 2022 ved Vidå

491

Sæsonen 2022 ved Vidå

Årets sidste fiskemåned i Vidåen med tilløb understregede endnu engang med al tydelighed, at Vidåen har en sen opgang af vandrefisk. Vandstanden har hele sæsonen igennem været relativ lav bortset fra enkelte perioder med regn, men med oktober måneds faldende vandtemperatur kom der for alvor gang i fangsterne. Især på de dybere stræk i Vidå og Grønå omkring Tønder blev der fanget mange laks og havørreder, og også Sønderåen afgav en del fisk. Længere opstrøms i Uge bæk og Arnå var fiskeriet det meste af sæsonen meget vanskeligt på grund af lav vandstand og generende grødevækst..
På trods af de vanskelige fiskeforhold blev der dog med jævne mellemrum fanget en del bækørreder på de øvre stræk.

Pælesvinget ved Lægan

I oktober blev der stort set dagligt indberettet både laks og havørreder, og da slutfløjtet lød, var månedens samlede fangster oppe på 41 laks og 18 havørreder. Også en del gedder var kommet på land. Både lokale og tyske medlemmer havde gode fangster, og også
jeg selv bidrog positivt til fangststatistikken med 4 fangede laks i oktober. Pælesvinget ved Lægan var som altid velbesøgt især af lokale lystfiskere, der får en formiddag til at gå med fiskestangen og en snak med ligesindede. De lokale ved, at efter et par dage med kraftig vestenvind er der gode chancer for fangst, da nye fisk trækker ind, når slusen åbner. Dette oplevede jeg selv d. 21/10, da jeg sammen med et par fiskevenner fiskede ved Pælesvinget. I løbet af ca. 20 minutter fangede jeg på spinner to laks på henholdsvis 65 og 76 cm. Kort efter fangede Reimer Heesch en laks på 90 cm. Flere bid blev registreret, deriblandt en gedde, der “klippede” linen. Et sådant fiskeri oplever man relativt sjældent, men chancerne forøges i takt med antallet af fisketimer og et godt lokalkendskab.

Laila Ibsen genudsætter laks på 98 cm, 30/10

I alt blev det i indeværende sæson registreret 92 laks og 38 havørreder i Vidå, hvilket er på linje med eller lidt over sidste  års fangster. Antallet af havørreder i år er dog noget større end sidste år.
Sammenligner man fangsterne med Brede å, så ligger fangsterne her betydeligt højere end i Vidåen. Dette kan skyldes mange ting. En væsentlig årsag er nok, at vidåsystemet er meget større end Brede å, og fiskene i Vidå fylder derfor ikke meget i forhold til vandmængden. En anden årsag er nok, at fisketrykket i Brede å er større end i Vidå. Jeg har i efterårsmånederne været meget ude med fiskestangen i Grønå/Vidå, og på hverdage møder man som oftest blot en enkelt medfisker eller to. Ikke så sjældent kan man gå flere kilometer langs Grønå uden at møde andet end den tilhørende natur.

Arnå opstrøms Øster Højst 29/10

For få år siden stoppede foreningen det store arbejde med elfiskeri efter moderfisk og udsætning af egen yngel. Mange års arbejde har ikke haft den ønskede effekt på fiskebestanden. I stedet satses der nu mere på udlægning af gydegrus i de øvre løb, og forhåbentlig vil dette have en positiv virkning på gydeforholdene og fiskebestandene. Tilsanding af gydebankerne har hidtil været et stort problem, og det bliver svært at undgå dette, med mindre man vælger at undlade grødeskæring i de øverste dele af vandløbene.
Dette kan fint praktiseres i et nedbørsfattigt år, og i vintermånederne forsvinder grøden alligevel af sig selv. Maskinelt arbejde i et vandløb vil altid give sandvandring, og kan man undgå dette, vil det være et stort plus for vandløbets fysiske forhold.

Grønå ved Tønder

På årets sidste fiskedag tilbragte jeg nogle timer ved Pælesvinget ved Lægan sammen med et par gode fiskevenner. Dagen før var en laks på omkring 10 kg kommet i land sammen med en fin gedde, så optimismen var i top, da vi startede fiskeriet fra morgenstunden sammen med en håndfuld lokale lystfiskere.
Trods ihærdige anstrengelser var der først på eftermiddagen ikke kommet fisk på land, men humøret var højt og alle hyggede sig i det fine vejr.
Gert Lassens premierelaks på 109 cm og 13,7 kg blev årets største fisk, dog med hård konkurrence fra Kim Jensens genudsatte gedde på 116 cm og en anslået vægt omkring 13 kg.

Nu står en længere fiskeferie for døren, hvor fiskegrejet kan holde pause, mens minder og oplevelser fra den forgangne sæson langsomt kan bundfælde sig.

Knæk og bræk til næste år

Jens Chr. Lund
Lokalreporter ved Afiskeri.dk ved Vidå

Sæsonen 2022 ved Vidå

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Sæsonen 2022 ved Vidå

 

Tidligere artikelAIRTOX – MONTH FLY NOVEMBER 2022 – AFISKERI.DK
Næste artikelSæsonen 2022 ved Gudenåen