Sæsonen 2018 ved Simested å – af Lars Hansen

304

Sæsonen 2018 ved Simested å

Så blev det 1. november, løvet er gyldent, de sidste blade slipper taget, de har suget næring igennem hele sommeren, og fiskerne ved Simested Å må gøre det samme.

Sæsonen er slut, regnebrættet kan gøres op, og rent fiskemæssigt har der været langt mellem snapsene i år. Vi skulle helt hen i midten af juni, før Peter Grapenthin kunne rapportere om en yderst kompakt blankfisk fra åen. 5,2 kg fordelt på blot 71,5 cm kan vel give de fleste passionerede lystfiskere drømme om kronede dage langs brinkerne, når mørket sænker sig over kærene, Mikkel lusker rundt på sin nattur mellem tuerne, og bekkasinerne giver sommernatten lyd af kærlighed og livsglæde.

Men det store boom kom bare ikke. Faktisk skulle der gå lige præcis en måned, førend den næste fangstrapport tikkede ind. Naturligvis havde der i mellemtiden været lidt løse rygter, lidt hvisken ude i tagrørene, om fangster fra åen, der aldrig blev helt officielle, men den 11. juli – i timen op mod midnat – slog Evan Wisbech til for alvor. 9,1 kg vejede den 88 cm lange … og utroligt smukke … blankfisk, som vores hyttegæst kunne fremvise, og fisken skulle senere vise sig at blive sæsonens største.

Ellers er rapporterne kommet dryppende uden egentlige tegn på store træk. En enkelt fisk i ny og næ, en august måned hvor knejterne fra fiskelinjen på Aalestrup Naturefterskole for alvor gav os alle sammen en lektion i, hvordan en fin Simested Å havørred skal lokkes frem fra gemmerne.

En af eleverne nappede endog en super fin blankfisk på 82 cm og hele 5,9 kg. Der har også været enkelte andre godbidder – som eksempelvis Niels Roesgaards flotte fisk på 77 cm og nøjagtig 5 kg.

Uvidende vil måske få den lettere, forrykte tanke, at en tur i ådalen så har været spild af tid … men timer, hvor man hygger sig på den store klinge, bliver aldrig spild af tid. Naturen er både rig og gavmild, og der drysser altid lidt gode oplevelser ned i rygsækken, man bærer med sig resten af livet. Som da natuglen pludselig dukkede frem over stykket med visne urter og gav flyveopvisning i skumringen. Elegant og lydløs er den, kom så tæt på, at den næsten kunne nås med stangspidsen, og daskede til sidst kompasset ud af kurs hos en trind sommermus, der senere mistede frakken på en frønnet pæl i kanten af hegnet. For øvrigt den selvsamme pæl, der senere på sæsonen bød på en fin oplevelse med den smukke vandrefalk, mens spurvehøgen var på jagt på den anden side af renden, hvor den til sidst havde heldet med sig. Det havde musvitten ikke, forsvandt i en sky af dun, som vinden stille fordelte over de visne dueurt … rejsen var slut.

Året har også budt på gensyn med den blå kærhøg, den røde glente, og så fik duehøgen atter unger på vingerne i toppen af den gamle lærk længere nedstrøms.

Det var næsten samme sted, ræveungerne tumlede rundt på skråningen i forsommeren, tornsangeren havde gemt sin rede i pilekrattet, råen lærte sine lam om livets genvordigheder, og rørhøgen nappede en stålorm lige midt i solbadet.

Året bød også på massive klækninger af store majfluer, spinnerfald og grotesk grådige bækørreder, der labbede i sig af overfloden. Og så var der selvfølgelig lige den robuste opgangsfisk, der greb forstyrrende ind i billedet en aften, hvor tankerne for længst var stukket af. Kulfiberen blev krøllet sammen, et par solide dunk gav mindelser fra lystfiskerhukommelsen, og så den velkendte hvirvel i kanten af vandranunklerne i de sekunder lige efter linen var blevet slap. Man vinder ikke hver gang … men oplevelsen kom i rygsækken til de alle de andre.

Knæk og bræk – Lars Hansen.

Igennem sæsonen har Lars leveret det ene flotte billed efter det andet og her er en lille buket fra i år.

    

Sæsonen 2018 ved Simested å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Sæsonen 2018 ved Simested å