Sæsonslut i Vidåen 2023

87

Sæsonslut i Vidåen 2023

Så svandt oktober måned hen med skiftende vejrlig lige fra lune dage i starten til storm og store regnmængder i sidste halvdel af måneden. Dette satte for alvor gang i fangsterne især af havørreder, hvorimod laksefangsterne lå på det jævne i lighed med resten af sæsonen.

For første gang blev den store laksekvote ikke opfisket (25 hjemtagne af 35), og det har da sat gang i spekulationer om årsagen hertil. Michael Olsen beretter om virusangreb på laks i Mandalselven, og måske har nogle af de nystegne laks i Vidåen også været inficeret af virus. Kendetegnende er det i hvert fald, at enkelte blanklaks i foråret havde røde pletter under bugen og på siderne omkring skællene, hvilket måske har medført en højere dødelighed i havet. De laks, der blev hjemtaget senere på sæsonen, så ganske “normale” ud, og dermed kan vi håbe på, at dette års faldende fangster har været en enlig svale.

Årets største laks blev fanget d. 13. oktober på spinner i Sønderåen af Jes Erik Machmüller. Laksen kunne hjemtages, var 100 cm lang og vejede 8,2 kg.

Har laksefangsterne ligget på det jævne, så opvejes det til fulde af klart stigende fangster af havørred. Iflg. fangstrapporterne er i alt 57 stk kommet på land, og langt de fleste er genudsat. En overvejende del har ligget omkring 50 cm, og i alt 30 stk. blev halet i land i oktober måned. Dette stemmer godt overens med, at Vidåen altid har en sen opgang. De senere års udlægning af gydegrus i de øvre tilløb har nok været en medvirkende årsag til de stigende fangster. Lad os håbe at tendensen fortsætter.

Vidåen er kendt for sin artsrighed, og ud over laks og havørred er også bækørred, regnbueørred, gedde, aborre og rimte kommet på land.

Som det fremgår af ovenstående, så har den forgangne sæson budt på både op- og nedture. En del medlemmer har brugt mange timer ved åen uden fangst. Fremover må vi nok se i øjnene, at klimatiske forhold vil påvirke fiskeriet mere og mere. I starten af sæsonen er vandet passende køligt og vandstanden er fin. Mulighederne for fangst er gode.

Hen på sommeren falder vandet, temperaturen stiger og bidelysten falder i takt hermed. I et normalt efterår vil der falde (mere) regn, og køligere og stigende vand vil give flere fisk. I år har både august og september været lune og ret tørre, og dermed har vandstanden været lav og vandtemperaturen ganske høj. Fiskeriet har været svært. Først et stykke hen i oktober åbnede himlen for alvor for sine sluser, og det betød, at åløbene mange steder flød over, hvilket vanskeliggjorde fiskeriet.

Skulle fisketuren ikke give det ønskede resultat, kan man altid glæde sig over naturens panorama. Lærkesang i maj, gule mælkebøtter langs bredderne og fuglefløjt og fugletræk i oktober. Naturen giver ro i sindet, og en tur langs åen med en fiskestang er meget bedre end alskens medikamenter.

På gensyn til næste år!

fra Jens Chr Lund

Sæsonslut i Vidåen 2023

 

Sæsonslut i Vidåen 2023

Tidligere artikelBLACK BOAR – MONTH FLY NOVEMBER 2023
Næste artikelGudenåen 2023