Sen aften opdatering fra Mandalselven

  237
  DCIM101GOPRO

  Sen aften opdatering fra Mandalselven

  Så er uge 34 kommet godt igang, og den startede jo ellers fint Mandag morgen. Her var der fortsat god vandføring samt vandstand. Det skyldes hovedsageligt den meget regn der falde torsdag i sidste uge. Bjelland kraftværk blev d.19.8 færdig med deres vedligholds arbejde, og køre nu som normalt.

  Bjelland og Laudal kraftværk har forsevidt ikke noget magasin de kan fylde op, kun et døgn magasin. Så det er begrænset hvad de kan have af indvirkning på elvens vandføring og vandstand over længere tid. Derfor skal det ses på den måde, som forholdene er nu at det er andre ting som gør, at elven ved 12 tiden igår begyndte at falde. For lige nu er forholdene tilbage som de var, da jeg havde sidste fiskedag i sidste uge (meget sværere forhold/lav vandstand rigtig mange steder). Et sted som kan fiskes er nedstrøms Nodehølen her er der god fart i vandet, hvis du er fluefisker samt orme/spin fisker.

  Årsagen er simpelthen den varme sommer, og alt for lidt nedbør til elvens store nedbørsfelt. De magasiner der ligger i Åseral, som ligger ovenfor Kavfossen i sone 4 har ikke ret meget vand mere at gøre med, plus så er Skjerka kraftværk fortsat lukket til d.24.8. Derfor er regn det der skal til, for at elven total set vil få godt fiskeri på ny.

  Regn meldes der om imorgen, men tror ikke det vil give den store effekt. Da det samlet på døgnet lyder på ca 8 mm, og ellers ikke noget resten af ugen.

  Men når det så er sagt så fanget der fortsat laks ved elven, og der er mange af dem. Men som jeg selv i sidste uge oplevede, så er de utrolig sværere at få til at hugge. Som efter min mening har noget, at gøre med den høje vandtemperatur.

  Michael Jørgensen er igen ved elven, og han oplevede jo et fantastisk fiskeri tidligere på sæsonen. Igår fik han en fin laks på 6.5 kg, og billedet kan du se herunder som nr.1.

  En anden fisker der pt er ved elven er Milan Ryba som fortsat har tur i den, og fik laks idag og igår på henholdvis 2.9 kg(billed nr.2) og 2.1 kg(billed nr.3)

  Stort tillykke herfra til dem begge, og til de andre der har fået laks på land.

  Sen aften opdatering fra Mandalselven

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

   

   

  Sen aften opdatering fra Mandalselven

   

  Tidligere artikelSkjern å opdatering d.20.8.18 – af Claus Skeldal.
  Næste artikel2018 Opdatering fra Mandalselven – Af Michael Olsen