Seneste fangster ved Gudenåen

172

Seneste fangster ved Gudenåen

Der sker en smule ved Gudenåen herunder nogle friske fangster .

Grøn zone en Laks på 5,360 kg og 81 cm til Tim Thygesen
Grøn zone en Laks på4,820 kg og 79 cm til Martin Steenberg.
zone 2 en Laks på 8,680 kg og 100 cm til Jens Åge Staunsbjerg
Gul zone en Laks på 6,740 kg 93 cm til Rasmus Morratz

Seneste fangster ved Gudenåen

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å, Vidå og Brede å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å, Vidå and Brede å

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches
If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Seneste fangster ved Gudenåen

 

 

Tidligere artikelSeneste nyt fra Skjern Å
Næste artikelUnikt Skjern å gensyn 2021