SIDST NYT FRA SKJERN Å D.21-04.

306

SIDST NYT FRA SKJERN Å D.21-04.

Afiskeri.dk´s Lokalreporter ved Skjern å Claus Skeldal har igen idag været ved åen, og han var taget til blandt andet Kyvling. Det skule vise sig at være en god idag, for på et tidspunkt får han et godt hug, men den blev desværre ikke på.

Claus fortæller at åen siden premieren er faldet ca.15-20 cm, og med det gode vejr der er lovet helt fremtil søndag vil den lige så stille falde yderlig. Idag har der været mange Laksefisker ved Skjern å, og det hænger nok sammen med at folk lige skal have chancen for at se om de kan få en laks med hjem, inden første kvote er opfisket. Hertil Aften er der kun 4 laks tilbage i den første kvote.

Igår havde Kenny Frost taget turen til åen, og han kunne efter en fin fight lande en blank laks på 96 cm og 8 kg. Stort tillykke herfra til Kenny og herunder hans fangst billede.

 

 

SIDST NYT FRA SKJERN Å D.21-04.

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

SIDST NYT FRA SKJERN Å D.21-04.

Tidligere artikelDANSK LASKEGUIDE EPISODE 1 MED DANIEL D HOLM
Næste artikelHorst Sokken Variant – Med Daniel D Holm.