Sidste nyt fra Jens chr. Lund om Vidå

83

Sidste nyt fra Jens chr. Lund om Vidå

De store regnmængder i slutningen af maj betød stigende vandstand i Vidåen
med tilløb, og megen regn giver erfaringsmæssigt mange fisk i åløbene. Da
den store laksekvote samtidig var ved at være opfisket, søgte en hel del
lystfiskere ud til fiskevandene i håbet om at få en god fisk med hjem til
spisebordet. Dette lykkedes for ganske mange.

Sidste nyt fra Jens chr. Lund om VidåDen 24. maj resterede endnu 10laks i kvoten, men en god uges tid senere var kvoten opfisket. De fleste af de sidst fangede laks var “mellemlaks” i størrelsen 80-90 cm. Størst var Jens Kjærs flotte laks på 95 cm og 8,1 kg, som han d. 25. maj fangede på
spinner i Vidåen.

Samme dag fangede Nead Dedusic på orm en laks på 91 cm og 8 kg i Grønå. Et par dage senere genudsatte Christoffer Friedemann en laks på 92 cm, som han på flue fangede i Vindtved kanal.

Efter at store kvote er lukket, er det tydeligt, at fisketrykket ved åerne er aftaget. Den lille kvote (laks op til 75 cm) er dog stadig åben, og selv om det ikke mere er tilladt at tage en større laks med hjem, vil kampen med en sådan fisk altid stå som en mindeværdig oplevelse – også selv om fisken
skal genudsættes.

Vidå - Afiskeri.dk - Michael Olsen

Sidste nyt Jens chr. Lund om Vidå

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å, Vidå og Brede å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å, Vidå and Brede å

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

Sidste nyt fra Jens chr. Lund om Vidå

Tidligere artikelHVAD GØR DANMARK FOR DEN ATLANTISKE VILDLAKS
Næste artikelAnden laks til Claus Skeldal i 2021 ved Skjern Å