SIDSTE NYT FRA MANDALSELVEN 2018 – AF MICHAEL OLSEN

402

SIDSTE NYT FRA MANDALSELVEN 2018

Det har været to fantastiske dage ved elven siden premieren, og der har været god plads ved elven. Vandføringen har gået en lille smule op og ned med en diff. på 20 kubik, og hertil aften går den 43.8 kubik i sone 2 og her har den faldet det meste af dagen. Men vand temperaturen har desværre været op adgående og ligger her på 17.6 grader. Derimod ser det rigtig godt ud med vand temperaturen i sone 4, hvor den ligger hertil aften på 11.6 grader. Vandføringen i sone 4 ligger rigtig flot på 38 kubik. 

Der har været fantastisk solskinsvejr idag ved elven, men pga. ingen vind er man plaget af knots. 

Ved Camp DK er humøret fortsat rigtig højt, og de har haft kontakt med laks. Samt har de set en del laks springe ud af vandet, og netop nu går Rene og Anders helt sikkert og fisker. De har sendt disse flotte billeder og under dem ligger der flotte fangst billeder fra igår og idag. Samt årets hidtil største laks fanget ved Mandalselven.

Rolf Erik Nilsen med sine fine laks på 3,9 kg fanget på flue igår

Steinar Salte fine laks på 6 kg som han fangede på orm igår.

Jan Ole Ødegård´s flotte laks på 3.6 kg fanget på flue idag

Årets hidtil største laks fanget af Roy Aanestad på hele 9,2 kg på Premieren.

SIDSTE NYT FRA MANDALSELVEN 2018

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

SIDSTE NYT FRA MANDALSELVEN 2018

Tidligere artikelSTATUS OPDATERING PÅ PREMIEREN 2018 VED MANDALSELVEN
Næste artikelAften opdatering fra Mandalselven 2018 – af Michael Olsen