SIDSTE UDKALD VED STORÅ I 2020

382

SIDSTE UDKALD VED STORÅ I 2020

I morgen er sidste chance for en tur til storåen vest for denne sæson, så hvis ikke allerede bilen er pakket, skal der lyde en opfordring herfra, til at få det gjort!

Det er endnu for tidligt at gøre endelig status for sæsonen, men allerede nu kan vi konkluderer at sæson 2020 bliver mere end godkendt! På nuværende tidspunkt er der fanget flere laks end sidste år, på trods af to længerevarende lukkeperioder i indeværende sæson. i skrivende stund er der indrapporteret 1311 laks sammenlignet med 1249 for 2019 sæsonen. Det er rigtig pænt, selvom der et stykke op til rekordåret 2016 med hele 1421 laksefangster.

Det fine resultat er kommet i hus med en særdeles fin slutspurt, hvor vejret har vist sig fra den milde side, og givet gunstige forhold især set i forhold til afslutning af sidste sæson, der nærmest druknede i regn.

Eksempelvis blev der indrapporteret ikke mindre end 25 laksefangster samt 5 fangede havørrede bare i går den 12 oktober. 

Traditionen tro havde jeg selv taget fri de sidste to dage af sæsonen, for at få det sidste med inden vinterpausen. Forholdene så ganske lovende ud, da der var kommet relativt store mængder regn i weekenden, mens vejret ellers havde vist sig fra den milde side i starten af ugen. Og fangstrapporterne talte jo for sig selv. Desværre blæste det i dag allerede tidligt op med en kraftig og kold vind fra et nordøstligt hjørne! ikke lige det man havde drømt om, og det tog mig også flere forsøg, inden jeg synes jeg fik strikket den rigtige sammensætning sammen, så spinneren gik som ønsket.

På trods af en god vandstand, fornuftig sigtbarhed og en ihærdig indsats lykkedes det ikke at få kontakt til noget, selv om flere fisk markerede sig og beviste deres tilstedeværelse.

Den kraftige og pludseligt accelererende vind havde trykket fiskene, og resulterede i en hurtig vandføring, der gjorde det svært at holde agnet nede i den rigtige dybde, så… Ja undskyldninger blev der fundet nok af! og gevinsten udeblev.

Vel hjemvendt har jeg genfundet varmen ved brændeovnen, og efter et glas vin, har optimismen vasket skuffelsen og undskyldningerne væk! Så i morgen er det på den igen! ud for at få sæsons sidste fix ved denne fantastiske å!

Knæk og bræk! 

Afiskeri.dk´s Storå Lokalreporter Allan Aarø Bjerre Jensen

 

SIDSTE UDKALD VED STORÅ I 2020

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

SIDSTE UDKALD VED STORÅ I 2020