SKÆLSÆTNINGER

190

Skælsætninger

SkælsætningerInden jeg lukkede bogen, havde jeg bestemt mig meget for at fortsat, som altid og have et objektivt syn på bogen. Men denne bog har jo lige siden den udkom i slutningen af 2010, blevet rost til skyerne. Så jeg glædet mig som et lille barn juleaften til at skulle læse den.

 

Men et stykke inden i bogen, blev det mig klart. Her sider du med noget rigtig stort, en bog man vil snakke om i rigtig mange år.

Som der står på bagsiden af bogen. Dette er ikke en lærebog, det er en værebog, kan jeg med 100 % sikkerhed tilsluttet mig. Af og til i bogen var den så godt beskrevet at jeg følte jeg selv stod ved bredden.

Det er en utrolig velbeskrevet bog, der klart når og på en plads som Jan grunwalds legendariske bøger. Samtidig er den spæk fyldt med det lækre foto efter det andet.

Denne bog sprænger skalaen, havde jeg kunnet give den 7 fisk havde den fået det

Skælsætninger

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

Skælsætninger

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Skælsætninger

OVERBLIK OVER ANMELDELSER
BOGENS HELHEDS OPLEVELSE
Tidligere artikelLaksefiskeri i Skjern å
Næste artikelEvaluering af 2014 – Mandal
skaelsaetningerSkælsætninger Inden jeg lukkede bogen, havde jeg bestemt mig meget for at fortsat, som altid og have et objektivt syn på bogen. Men denne bog har jo lige siden den udkom i slutningen af 2010, blevet rost til skyerne. Så jeg glædet mig som et...