Skjern å er tæt på ny rekord

586

Skjern å er tæt på ny rekord

Skjern å er meget tæt på at slå hidtil rekord på total fangsttallet for en sæson

Men først skal vi lige spole tiden tilbage og berette om hvad der er sket ved denne fantastisk å siden sidst vi bragte en opdatering.

Frisk fra idag hvor Stefan Meldgaard fik den flotte laks på 69 cm _ Stort tillykke Stefan

Sommer månederne er gået ganske fint og der var fortsat resten af juli de samme tendenser som de først uger af juli. Det vil sige micro fluer, og svært fiskeri for fluefiskerne. Hvor spinnefiskerne derimod oplevede fantastisk fiskeri, og det ser man også tydeligt på fangstrapporten. Der var meget lave vandføring og høje vandtemperaturer, og i korte perioder var åen helt lukket, da vandtemperaturen var for høj.

Mange var også på ferie med familien eller i Norge og fiske ved deres flotte elve, så skulle åen være lukket var det på det bedste tidspunkt. For Laksen er utrolig vigtig at passe på, og beskytte så der kan komme så mange af dem med i årets gydning.

August har været fuldstændig helt unik, og der har været utrolig mange flotte fangster. Det er bare så fedt at have kunnet følge, og se de mange glade laksefisker med laks eller i net i vand overfladen klar til, at blive genudsat og svømme tilbage til deres plads.

Erling Willumsgaard´s flotte laks fra d.19 sept. som vejede 2 kg og 64 cm – Stort tillykke Erling

September er kommet godt igang og tendensen fra August er fortsat, og der fanges mellem 8 – 17 laks pr.dag. 1540 laks der nu til dato blevet fanget, og efter at Grilsene er ankommet er gennemsnitsvægten også gået ned helt naturligt. Hanlaks ligger nu på 5.7 kg og hunlaks på 6.7 kg.

Jeg er ganske sikker på at 2022 slår den gamle rekord på et total for åen på 1751 laks fra 2018.

Mange har allerede nu lagt booking ind ved åen udlejnings steder, men der lidt ledighed endnu ved Skjern å Ferie i Borris, og Skjern å camping og BIrkelund camping har du også mulighed for at booke en fin hytte, så hør om en af de to har ledige hytter endnu. Så du kan få en sidste fantastisk tur til Skjern å inden sæsonen slutter midt i Oktober.

 

Lokalrapporter for Afiskeri.dk ved Skjern å Claus Skeldal anbefaler man benytter fluelinen med denne identitet: S1-S3-S5 og så husk det er små fluer der dur lige nu.

Husk Livestream på Mandag kl.20.00 hvor Michael Olsen reflekterer over 2022 ved Mandalselven. Du vil få masser af tips og brugbare informationer du helt sikkert kan bruge fremover ved elven. Håber vi ses på dette link:

Skjern å er tæt på ny rekord

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Skjern å er tæt på ny rekord

Tidligere artikelEvaluering på Mandalselven 2022
Næste artikelTHE ORANGE AND BLACK – MONTH FLY OCTOBER 2022- AFISKERI.DK