Skjern å opdatering d.29.09.21

179

Skjern å opdatering d.29.09.21

Der har ikke været meget at berette om ved Skjern å, henover sensommeren og det nu ikke fordi der ikke er blevet fisket ved Skjern å.

Forholdene har været i ren sommer tilstand, på et tidspunkt manglede der så meget vand. At man på Borris kunne fiske i badetøfler på de stier der er langs åbredden.

Så det helt forrygende efterårs fiskeri Skjern å er så velkendt for, har i en vis grad ud blevet især på Borris fiskeriforenings fiskevand. Længere oppe på Hernings fiskevand har der også været langt mellem fiskende. Men de der har hængt i har også fået gevinst i nogle stykker.

Det regn man fik i sidste uge gav ikke nok til åen, men det fik laksene på finnerne og de begyndte at gå videre op i små bidder. Men da der ikke er meldt om regn i store mængder, vil det ikke ryk alverden på laksene. Så render man ind i en laks den kommende tid, skal man virkelig nyde sin fight for de kommer ikke på samlebånd.

En af de dygtige laksefisker der i år har lagt mange kræfter i sit fiskeri ved Skjern å, grundet han ikke har været i Norge i år. Det er Per Gylling fra Zpey som virkelig har mærket dit fede sus, man får når laksen hugger. 14 stk er det blevet til indtil nu, så flid bliver altså belønnet ved den kære Skjern å. Fangede Per til en kommentar om sin sæson ved Skjern å :

“Sæsonen 2021 har været rigtig vanskelig generelt set. Meget konstant vandføring som det meste af sæsonen har været alt for stabilt. Traditionelle teknikker blev hårdt udfordret, så dem der har eksperimenteret en del har fået resultaterne. Men alt i alt en spændende og lærerig sæson som altid”

Totalt på året ligger Skjern å nu på 1261 laks, det er nået fra sidste års total, men lad os håbe åen slutter af med en slutspurt. Gennemsnitsvægten er super flot pt. i forhold til 2020, og det skyldes at hanlaksene indtil nu har en højere vægt. Der er i skrivende stund 72 laks tilbage på den lille kvote, så for dem der går op i at få en laks til fryserne er det stadigvæk muligt.

Her lidt fine fangster fra sidste uge, og tillykke til begge:

Skjern å - Michael Olsen
Andy Hintzen Ibsen med laks på 2.9 kg og 65 cm

Skjern å opdatering d.29.09.21

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å, Vidå og Brede å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å, Vidå and Brede å

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Skjern å opdatering d.29.09.21

Tidligere artikelEvalueringen af sæsonen 2021 ved Mandalselven
Næste artikelBALLINA RED SHRIMP – MONTH FLY OCTOBER 2021