SKJERN Å OPDATERING D.9-9-20

279

SKJERN Å OPDATERING D.9-9-20

Der er rigtig mange laks i åen lige nu, dog har dårligt vejr med regn og blæst gjort det lidt svært de sidste dage. Til trods for det kom der igår 12 laks på land og 15 laks i mandags.

Claus Skeldal anbefaler synkende skydehoved i 3/4/6 , og så fluer der kan ses med en længde på 5-6 cm i gule/røde farver.

Hertil eftermiddag er der nu blevet fanget 1286 laks, og gennemsnitsvægten på han og hunlaks har ikke flyttet sig betydeligt siden sidste opdatering.

Husk du fortsat kan komme forbi ved Laksens hus og prøve stænger fra mange grej mærker.

Igår var Martin Skelmose åen for at afprøve sin nye en hånds stang fra Zpey. Den blev flot testet idet han fik en flot laks på 84 cm på land, som var hans 12 laks i år. Martin og fire andre laksefisker Steffen Juhl, Finn meldgård, Torben Smedegård,Willi Mieth har alle fanget 12 laks i år. Herunder kan du se Martin´s laks fra igår, og der skal lyde et kæmpe tillykke herfra.

 

SKJERN Å OPDATERING D.9-9-20

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

SKJERN Å OPDATERING D.9-9-20

Tidligere artikelOPDATERING FRA MANDALSELVEN D.8-9-20
Næste artikelSneum/Holsted Å og Kongeåen september 2020